OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.19

Standard

Nr.18 eindigde met: “En zo ontdekte ik weer iets nieuws, de betekenis van Hebr.12:6, “De Heer tuchtigt wie Hij liefheeft.” Wat een les!”

Je vraagt je misschien af wat er gebeurd was met die jonge vrouw op het Bijbel College die gebeden had voor Martin en zijn wilde vriend, ik! Zij was het jaar ervoor geslaagd en vertrokken naar Holland, Michigan, USA, om daar te studeren aan het Instituut voor Kinder Evangelisatie. Ik zou haar niet ontmoeten tot in mijn tweede jaar, dus zullen we dit heel interessante onderwerp voor het ogenblik moeten laten rusten, spijtig! 🙂

Mijn ervaring op het College was gewoon fantastisch. Ik genoot geweldig van de lessen. Het was allemaal zo nieuw en wonderlijk voor mij, de hele atmosfeer was iets wat ik nog nooit ervaren had. Het was zo’n ongelooflijk groot verschil tussen dagelijkse Bijbelstudie en gebed, en werken met een groep ruwe constructie werkers! De hele tijd sinds mijn overgave aan de Heer en wedergeboorte leefde ik zo’n beetje in de zevende hemel, het was bijna te mooi om waar te zijn. De nabijheid van God was zo echt en reëel; vele malen had ik het moeilijk om mijn tranen in te houden wanneer ik zat te luisteren naar leraren die de geweldige waarheden van Gods Woord onderwezen. Het College had een driejarige cursus, maar voor hen die de High School niet hadden afgemaakt, of die ouder waren en al lang niet meer gestudeerd hadden, was er de mogelijkheid om een aantal vakken te laten vallen en die op te nemen in een vierde jaar. Omdat mijn Engels nogal beperkt was en ik het heel moeilijk vond als het hoofd van het college Theologie gaf en woorden zoals rechtvaardiging, heiliging, verlossing, verzoening, enz. gebruikte en ik me soms afvroeg of hij in het Chinees bezig was, werd er besloten dat ik de vierjarige cursus zou volgen, waardoor ik ook tijd kreeg om Engelse les te volgen. Maar toen, terwijl ik zo genoot van de studies, de atmosfeer en de Heer, gebeurde er iets dat me totaal in de war bracht en me deed besluiten om weg te gaan………! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.