OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE en WONDERBARE DINGEN. (8)

Iedere keer als ik het verhaal in Lucas 2 lees moet ik glimlachen. Hier is deze grote man, Caesar Augustus, de machtigste man in de toen bekende wereld en hij laat een bevel uitgaan dat iedereen in zijn koninkrijk, het Romeinse Rijk moest worden ingeschreven. De arme man die zichzelf heel belangrijk gevoeld moet hebben, had geen idee dat hij maar een pion was in Gods hand. Spreuken 21:1 zegt: “Het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.” Caesar besefte helemaal niet dat de almachtige God dit idee in zijn hart gelegd had. En waarom had God dat gedaan? Omdat meer dan 700 jaar daarvoor de profeet Micha geschreven had, “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een Heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.” Micha 5:1. Er zijn twee Bethlehems in Israël, maar Micha wees precies de juiste aan, stel u voor, 700 jaar op voorhand. En nu, volgens Gods tijdschema was de tijd gekomen voor die profetie in vervulling te gaan. Maar er was een probleem, want de ouders van de nog ongeboren Heerser woonden niet in Bethlehem maar in Nazareth en God moest iets doen om hen in Bethlehem te krijgen. Hij had een engel naar Jozef kunnen sturen zoals Hij al eerder gedaan had, maar Hij verkoos om Caesar te gebruiken, WONDERBAARLIJK. ”En zij gingen allen om zich te laten inschrijven.” Met andere woorden, het gehele Romeinse Rijk kwam in beweging, al deze mensen, en ze hadden geen idee van wat er eigenlijk aan de hand was. En dit alles omdat een profetie in vervulling moest gaan, en Gods Zoon geboren worden. WONDERBAARLIJK? Inderdaad. Het moet nogal wat tijd gekost hebben om deze gruwzame reis van zo’n 145 km te maken, te voet en op een ezel, maar ze kwamen precies op tijd aan, op het juiste moment en de juiste plaats voor de Zoon van God geboren te worden. God had het zo gepland dat ze die reis niet de hete zomer moesten maken of in de koude winter maar in het zachte voorjaar, juist op het tijdstip dat herders in het veld aan het uitkijken waren naar de geboorte van lammeren. En nu ging Gods Lam ook geboren worden en deze herders die aan het uitzien waren naar pasgeboren lammetjes werden door God uitgenodigd om Zijn pasgeboren Lam te komen zien. Echt WONDERBAARLIJK. Ik loof de Heer hiervoor. Lucas schreef dat “allen ingeschreven moesten worden.” Waarom laat u dit kerstseizoen niet speciaal zijn door uw hart open te stellen voor de ‘Heerser’ die voor u gestorven is, zodat u ingeschreven wordt ……..in Zijn boek.

Caesar Augustus and his empire

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

  1. Magda Symons

    Bedankt Richard ! Wat een wonderlijke geschiedenis ….ongelooflijk !
    Zalig Kerstfeest en een heel gezond 2019 !
    Gods zegen !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.