OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE DINGEN. (6)

Wist u dat er een klein vijf letterwoordje bestaat dat maar driemaal vernoemd wordt in de Bijbel en dat elk van deze drie dezelfde connectie heeft met een belangrijk woord? Ik zal het zo meteen uitleggen, maar eerst dit:

Veel mensen beseffen niet dat de Bijbel een van de meest VERBAZINGWEKKENDE-dingen is op onze planeet. Ik zou daar eindeloos over kunnen schrijven. De Bijbel is absoluut uniek. Uniek in dat het geschreven is over een periode van ongeveer 1500 jaar, door zo’n 40 verschillende schrijvers, in drie talen, op drie continenten, en toch is het zo één wat de inhoud betreft, zo eendrachtig. Het was het eerste grote boek dat vertaald is geworden, het eerst gedrukte boek, de ‘Bestseller’ aller tijden, en tegelijkertijd, het meest geliefde en meest gehate boek op aarde. Het heeft zulk ontzagwekkende nauwkeurige wetenschappelijke feiten, en denk ook eens aan de honderden profetieën, werkelijk VERBAZINGWEKKEND, vindt u niet? En denk ook eens aan de kracht van Gods Woord dat de levens van zovelen, overal ter wereld veranderd heeft. Is dat ook niet VERBAZINGWEKKEND? Al deze dingen zijn een bewijs dat de Bijbel niet zomaar geschreven is door gewone mensen, maar, zoals Petrus zegt: “door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” 2Pe.1:21.

Er bestaan ook innerlijke getuigenissen die de inspiratie van Gods Geest aantonen. Ik zou u daar veel voorbeelden van kunnen geven, maar ik hou het bij één. Het vijf letterwoordje waarmee ik dit artikeltje begon en dat maar driemaal vernoemd wordt in de Bijbel wordt gevonden in Genesis, Ezechiël en Luke. En er is één woord dat hen alle drie inzekere zin verbindt, heel interessant. Het vijf letterwoordje is‘zweet.’

Genesis 3:19, “In het zweet uws aanschijns zult ge brood eten.” ‘Zweet’ is het teken van de vloek die God na de zonde van de mens op de aarde plaatste.

Ezechiël 44:18, “Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten.” De priesters mochten niet voor Gods aangezicht in de tempel verschijnen met het teken van de vloek op zich.

Lucas 22:44, “En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen.” Jezus zweette omdat de vloek op Hem lag. Is dat niet VERBAZINGWEKKEND? Driemaal en iedere keer i.v.m. de vloek. Alleen de HeiligeGeest kon dat zo schrijven. Ik geloof dat we de Bijbel te veel als vanzelfsprekend beschouwen en als een gewoon boek zien. Nee, het is inderdaad het Woord van God en het meest VERBAZINGWEKKENDE boek op aarde. Lees het!

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

  1. Magda Symons

    Wat is de bijbel toch een fantastisch boek ! Gods handboek waar we zomaar in kunnen lezen! Het leidt ons naar onze verlossing !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.