MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.184.

Standard

Nr.183 ended with, “Jesus was building His church in Belgium, step by step, and that, right then, without me, wonderful………..!” (See richardandmarina.net).

The Lord had added several new workers to our team. In 1990, Rosario and Anita Anastasi became very active in Limburg. In 1991, Eric and Lut Rutten came from Limburg to help in West Flanders, doing a great work, teaching Bible studies, preaching and counseling. Eric Schrapen and his wife joined us in 1992 for 5 years, being active in evangelism and teaching mainly in Limburg. And more would follow later. We were very thankful for all these, especially after my two heart attacks and back operation, as I noticed that I did not have the same energy as before. It took quite some time to get some strength back.

That fall, of ’94, a small group of believers left the assembly in the south of Ghent over doctrinal differences, it was very painful as those folk were very dear to us. But these things happen, even two great apostles, Paul and Barnabas differed on something and went their separate ways.

It was so good to have Pete and Joanna Gifford working with us in Ghent. They were mainly involved in the Gentbrugge assembly, while Marina and I were helping in the Mariakerke church. Pete was very active in youth work, youth weekends and camp work too. Marina was also for many years very much involved in camp work, both in the children’s camp as well as the youth camps. Of course, her accordion always went along and not only did she often play for the singing, but some of the children and youth used to enjoy playing with it too.

In 1996 we went back to Canada for a home assignment from April until July. It was wonderful to see Rosa again after almost 3 years, and also spent time with our home church and other supporting churches and friends. It was always so good to be able to tell them what the Lord was doing in Belgium through their prayers and financial help, so encouraging for them.

Some time ago I wrote the following, “The original purpose of “Musings” was not so much to write a story about the work, but rather about our personal lives, which of course includes the work. It is “our” story on how we experienced the reality of the living God, His presence, His guidance, His provisions, His protection, His faithfulness and His blessings.” We are at nr.184 now and I am thinking of stopping at nr.200. So I will tell you yet about some of the high lights of the following years and how the Lord led us, saved Marina and provided for us, very interesting, just wait………………..!

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.184.

Standard

Nr.183 eindigde met: “Jezus was Zijn gemeente in Belgie aan het bouwen, stap voor stap, en op dat ogenblik, zonder mijn inbreng, geweldig………!” (Zie richardandmarina.net).

De Heer had verschillende nieuwe werkers aan ons team toegevoegd. In 1990, Rosario en Anita Anastasi, actief in Limburg. In ’91, kwamen Eric en Lut Rutten van Limburg in West Vlaanderen helpen, een goed werk verrichtende met Bijbelsudies, prediking en counseling. Eric Shrapen en zijn vrouw kwamen meewerken in 1992, in evangelisatie en onderwijs, voornamelijk in Limburg. En er zouden er nog meer volgen. We waren heel dankbaar voor hen allen, vooral na mijn twee hartinfarcten en rugoperatie. Ik merkte heel goed dat ik niet meer dezelfde energie had als hiervoor. en het duurde nogal voordat ik me weer echt kon inzetten.

Door verschil van mening over leerstellige zaken, verliet een kleine groep gelovigen de gemeente in Gentbrugge in de herfst van ’94, hetgeen heel pijnlijk was omdat deze mensen ons zeer dierbaar waren. Maar deze dingen gebeuren nu eenmaal, denk eens aan die twee grote apostelen, Paulus en Barnabas die uiteen gingen door verschil van mening.

We waren heel dankbaar voor Pete en Joanna Gifford die met ons samenwerkten in Gent. Zij waren voornamelijk betrokken bij de gemeente in Gentbrugge, terwijl Marina en ik ons meer toelegden op Mariakerke. Pete was ook heel actief met jeugdwerk bezig, met de zomerkampen en jeugdweekenden. Marina was ook vele jaren actief met kampwerk, zowel kinderkamp als jeugdkampen. Zij had natuurlijk altijd haar accordion mee waarmee zij meestal de zang begeleidde, maar ook sommige kinderen en jonge mensen speelden er graag mee.

In 1996 zijn wij naar Canada geweest voor een “home assignment” van april tot Juli. Het was heel fijn Rosa weer te zien na bijna 3 jaar en ook tijd de kunnen doorbrengen met onze thuisgemeente en andere gemeenten en personen die voor ons baden en ons ondersteunden. Het was altijd zo bemoedigend voor hen te horen wat de Heer aan het doen was in België door hun gebed en ondersteuning.

Enige tijd geleden schreef ik het volgende, “De oorspronkelijke bedoeling van “Overpeinzingen” was niet zozeer een verhaal te schrijven over het werk, maar over ons persoonlijke leven, waar het werk natuurlijk deel van uit maakt. Het is “ons” verhaal, ons getuigenis over hoe wij de echtheid van God ervaren, Zijn tegenwoordigheid, Zijn leiding, Zijn voorzieningen, Zijn bescherming, Zijn trouw en Zijn zegen.” We zijn nu aan nr.184 en ik denk er aan om te stoppen bij nr.200. Ik wil nog een heel aantal hoogtepunten aanhalen uit de volgende jaren en vertellen hoe de Heer ons geleid heeft, Marina gespaard heeft en in onze noden voorzien heeft, heel interessant, wacht maar………………………..!