MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.161

Standard

Nr.160 ended with: “We were back in Belgium end 1983 and continued to witness the work of God’s Holy Spirit in the lives of people, and the growth of His church, exciting indeed…………!” (See richardandmarina.net).

From the first of January 1984 we were back in full swing and things were still really moving. In the next 10 years another 10 or so churches would be started and a number of workers would be added. Besides evangelistic Bible studies in homes, there was the work with the churches, the training of teachers and leaders. Conferences were held, regular baptisms, summer camps in full swing, youth weekends, and a once a month Saturday Bible school was started in two places, in Beerse for the people from around there and from Limburg, and the other in Ghent for the people from the Antwerp, East and West Flanders regions. Some 175 people took part. We went through most of the Bible books, as well as church history and other subjects. Many were blessed and grew in their faith and Christian life.

You know dear reader, I follow the news every day, as I want to know what’s going on in the world, but I get so tired of all the bad news that’s brought to us while we don’t realize that there are so many good things happening all over the world. When I think back now to those years in Belgium, people being saved, lives being transformed, broken relationships and marriages restored and so many other wonderful things happening in the lives of people, I praise the Lord.

And even today in 2015, while there is so much evil in the world, there are so many good things going on. At least 80.000 people are becoming Christians every day, while atheism is losing 300 people a day. Never have there been so many Christians in the world as right now. 3.500 new churches are being started every week all over the world. Not only that, but so many positive things are being done by Christians everywhere, in needy places, like prisons, hospitals, orphanages, halfway houses and so on. So many Christian organizations are sending help to people in Africa, Asia, the Middle East and other places. $545 billion dollars are given to Christian causes every year, that is $1.5 billion a day. More than 71 million Bibles will be distributed this year. But these things don’t make headlines in our newspapers or on TV, yet they are happening, praise God. Oh yes, dear friends, we are on the winning side, our Lord Jesus Christ will ultimately triumph over all evil and I’m excited about that, hallelujah…………….! I hope you are with us?! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.161.

Standard

Nr.160 eindigde met: “Eind ’83 kwamen we terug naar België en waren we opnieuw getuigen van het werk van Gods Geest in de levens van mensen, en in de groei van de gemeenten, erg opwindend…………….!” (Zie richardandmarina.net).

Vanaf 1 january 1984 kwam alles weer op volle gang en er was veel beweging. Gedurende de volgende tien jaar zouden er nog eens zo’n tien gemeenten opgestart worden en een aantal nieuwe werkers er bij komen. Behalve het houden van evangelisatie Bijbelstudies, was er ook het werk met de gemeenten, vooral de opleiding van leraren en leiders. Er werden conferenties gehouden, doopdiensten, zomerkampen, als ook jeugd weekeinden, en er werd ook een één zaterdag op de maand Bijbelschool gestart op twee plaatsen. Een in de molen in Beerse voor de mensen uit die omgeving en uit Limburg, de tweede in Gent voor de mensen van regio’s Antwerpen, Oost en West Vlaanderen. Zo’n 175 mensen namen daar aan deel. We wandelden door bijna alle bijbelboeken en behandelden kerkgeschiedenis en andere vakken. Velen werden hierdoor gezegend, opgebouwd en groeiden in hun geloof en christelijk leven.

Weet ge, beste lezer, ik volg het nieuws elke dag omdat ik wil weten wat er in de wereld gaande is, maar ik word soms zo moe van al het slechte nieuws dat we te horen en zien krijgen, terwijl we niet beseffen dat er zoveel goede dingen gebeuren over de gehele wereld. Wanneer ik terug denk  aan die jaren in België, aan de mensen die tot bekering kwamen, levens die zo veranderden, gebroken relaties en huwelijken die hersteld werden en de vele andere wonderlijke dingen die er gebeurden, dan loof ik de Heer.

En ook nu in 2015, terwijl er zoveel kwaad is in de wereld, gebeuren er zoveel goede dingen. Iedere dag worden er tenminste 80.000 mensen christen terwijl het atheisme er 300 per dag verliest. Nog nooit zijn er zoveel christenen in de wereld geweest als nu. Zo’n 3.500 nieuwe gemeenten ontstaan iedere week over de ganse wereld. En dat niet alleen, maar er worden zoveel goede dingen gedaan door christenen overal, in plaatsen met nood, zoals gevangenissen, ziekenhuizen, weeshuizen, opvangtehuizen, enz. Er zijn zoveel christelijke organisaties die hulp verlenen aan mensen in Afrika, Azië, het Midden Oosten en andere plaatsen. 545 milliard dollars worden per jaar aan christelijke organisaties gegeven, dat komt uit op 1.5 miljard dollar per dag! Meer dan 71 miljoen bijbels worden dit jaar verspreid. Maar deze zaken halen niet de headlines in onze kranten en op TV, en toch gebeuren ze, geloofd zij de Heer. O ja, beste vrienden, wij staan aan de winnende kant en onze Heer Jezus  Christus zal uiteindelijk triomferen over al het kwaad en ik word daar opgewonden over, hallelujah…….! Ik hoop dat u één van ons bent?! (Ga naar Overpeinzingen).