OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.153.

Standard

Nr.152 eindigde met: “Gods Geest was bezig en iedere week kwamen er mensen tot geloof. Ik moet denken aan de woorden van Psalm 118:23, “”Van de Heere is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.” Maar, …… er waren ook problemen…….! (Zie richardandmarina.net).

Natuurlijk waren er ook problemen, je kunt geen babietjes hebben zonder vuile luiers! En wij hadden veel christelijke “babietjes.” De Heer had hen gered en zij waren nu onderweg naar de hemel, maar God had veel meer in gedachten dan dat alleen. In Rom.8:29 staat er dat wij voorbestemd zijn om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon. Met andere woorden, God wil kleine “jezusus” van ons maken. Kunt ge u voorstellen hoe een wereld vol met kleine “jezusus” er zou uit zien? De mens was oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld, maar dat beeld was verscheurd door de zonde, daarom zond God een nieuw beeld, Zijn Zoon. Hij stierf voor ons, betaalde onze schuld, werd begraven en stond op uit de dood zodat Hij ons nieuw leven kon geven door de Heilige Geest. En nu werkt die Heilige Geest in ons om ons te vormen naar het beeld van Christus, hetgeen een levenslang process is en niet zo simpel.

Het is fantastisch dat mensen christenen worden, maar nu moeten er dingen in hun leven veranderen en dat kan soms wel eens pijnlijk en moeilijk zijn. Het is één ding iemand christen te zien worden, het is heel wat anders om die persoon te zien leven als Jezus, als een ware discipel van Hem. Het is als in een gezin, alle ouders weten dat het één ding is een nieuw babietje te hebben, maar het is heel wat anders dat kind op te voeden tot volwassenheid. Aangaande discipelschap, er kwam heel wat onderwijs en counseling aan te pas, maar het was altijd heel fijn mensen te zien groeien in hun geloof, te zien veranderen en ware discipelen worden.

Een van de instrumenten die de Heer gebruikt om ons te louteren is de Kerk of gemeente. Wanneer we wedergeboren christenen worden, beginnen we deel uit te maken van de universele Kerk van Christus, maar God verlangt ook dat we lid worden van een plaatselijke kerk of gemeente. Let maar eens op hoe dikwijls de gemeente vernoemd wordt in het N.T. Hebr.10 spreekt van “het niet verzuimen van onze bijeenkomst.” Iedere wedergeboren christen is als een ruwe diamant, maar net zoals een diamant geslepen moet worden, zo ook de christen. En dus plaatst God ons in de gemeente en onze ruwe kanten vrijven langs elkaar, hetgeen warmte veroorzaakt. En het kan soms zo heet worden dat de christen zegt, “Ik kom niet meer, ik kan alleen thuis ook wel geloven.” En dat is jammer, want hij of zij loopt daardoor weg van Gods louterings proces, waardoor Hij schitterende diamanten van ons wil maken.

Maar er was nog een reden waarom we problemen hadden………! (Ga naar Overpeinzingen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.