Water into wine.

Standard

According to the gospel of John, the first miracle Jesus performed was turning water into wine. Many people are familiar with the story of the wedding at Cana. I just read this last week again and every time I read it I have to smile. You see, in the Psalms we read that God has made wine to make glad the heart of men, amazing. The very first miracle Jesus does is making something to make people happy. The reason I smile every time I read this is likely because I grew up with the idea that believing in God meant always having a serious face and no fun whatsoever.

I’m not advocating drinking alcohol, to the contrary, look what terrible things happen as a result of too much wine. God made wine to make us happy, not dangerous.

I want to focus on WHEN the miracle took place, it was when the servants obeyed the Lord. Isn’t that the secret to seeing miracles happen, plain and instant obedience?

Water wordt wijn.

Standard

Volgens het Johannes evangelie was het veranderen van water naar wijn het eerste wonder dat Jezus deed. Vele mensen kennen het verhaal van de bruiloft te Kana. Ik las het opnieuw verleden week en iedere maal als ik het lees, moet ik glimlachen. Ziet u, in de Psalmen zegt God dat Hij wijn gemaakt heeft om het hart van de mens blij te maken, wonderlijk. Het allereerste wonder dat Jezus doet is iets maken om mensen blij te maken. De reden voor mijn glimlach is waarschijnlijk omdat ik opgroeide met het (verkeerde) idee dat in God geloven betekent altijd ernstig zijn en geen plezier mogen hebben.

Ik pleit hier niet voor het drinken van alkohol, integendeel, ziet eens wat een ellende het al veroorzaakt heeft. God heeft wijn gemaakt om ons blij te maken, niet om ons gevaarlijk te doen zijn.

Ik wil hier gewoon wijzen op WANNEER het wonder gebeurde, het was toen de dienstknechten de Heer gehoorzaamden. Is dat niet het geheim om wonderen te zien gebeuren, eenvoudige en onmiddelijke gehoorzaamheid?