MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.157.

Standard

Nr.156 ended with: “Our home was often a busy place, three churches were started in our living room, and mom and dad were pretty involved, which wasn’t always so easy for our children……!” (See richardandmarina.net).

Moving several times was difficult for our children, because of change of schools, surroundings, friends, etc. When a new church was started in our home, on Sunday mornings the girls would have to get up in time to clean up their rooms and make their beds, because the rooms were used for Sunday school. Mom was on the phone quite a bit and Dad was away a lot. Many an evening when I left home to visit or give a Bible study somewhere, I would thank the Lord that He had given me girls and not boys, because if it had been boys, I would have had to stay home to play ball with them, but girls were the mother’s responsibility. That, of course, was totally wrong thinking, I realize that now, but not at that time. I understand now that girls need their father just as much as their mother.

And that’s not the only mistake I made as a father. I have apologized to our daughters, and one day when I was talking to one of them and said that I was so sorry, and that I had made so many mistakes, and that I wished I could do it all over again, she smiled and answered, “Oh Dad, if you had to do it all over, you would make other mistakes.” She has three daughters herself and knows that perfect parents don’t exist, and neither perfect kids. Before I had children I used to tell parents how to raise their children, but once I had my own, it was quite another story.

However, there are positive sides to being a missionary child too, learning and becoming fluent in a second language. Living in another culture, which broadens one’s mind. Travelling, both back to the home country for furloughs and seeing the grandparents, other family members and old friends again. But also enjoying holiday times in Europe. Besides the yearly one week Foreign Workers Conference, usually in France, we had also spent two weeks one summer in Switzerland using a camper that had been loaned to us by a dear Christian brother. And another summer we spent two weeks in a house of missionary friends in Austria, while they went camping with a tent. Great times!

All three girls attended Capernwray Bible School, Rosa and Renee the winter session in southern Germany and the Spring session in England, while Lily only attended the winter session in Germany. We would take them down in September and pick them up for the Christmas holidays, after which we would take them back again. One time, after having taken one of the girls back the beginning of January, driving home late at night on a very, very lonely road in southern Germany, with a temperature of minus 20 Celsius, our small diesel car stalled, the filter was frozen. There we sat, out in the nowhere, and no other car on the road and no house in sight……………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.157.

Standard

Nr.156 eindigde met: “Ons huis was dikwijls een drukke plaats, drie gemeenten ontstonden in onze woonkamer, en vader en moeder waren nogal bezet, hetgeen niet altijd zo plezierig was voor onze kinderen……..!” (Zie richardandmarina.net).

Verschillende malen verhuizen was moeilijk voor onze kinderen, verandering van school, omgeving, vrienden, enz. Als er een nieuwe gemeente gestart werd in ons huis, moesten de meisjes ‘s zondag ‘s morgens op tijd opstaan, hun kamer opruimen en hun bed opmaken, omdat die kamers gebruikt werden voor de zondagsschool. Moeder was dikwijls aan het telefoneren en vader was veel van huis. Menige avond als ik van huis wegreed voor een Bijbelstudie of huisbezoek, dankte ik de Heer dat hij mij meisjes had gegeven en niet jongens, want met jongens had ik thuis moeten blijven om met hen te voetballen, maar meisjes waren de moeders verantwoordelijkheid. Dat was natuurlijk volledig verkeerd denken, ik besef dat nu, maar toen niet. Ik begrijp nu dat meisjes hun vader net zo nodig hebben als hun moeder.

En dat was niet de enige fout die ik als vader gemaakt heb. Ik heb mij verontschuldigd tegenover mijn dochters en toen ik met één van hen aan het spreken was, vertelde ik haar dat ik zo’n spijt had dat ik geen betere vader was geweest en dat ik zoveel fouten gemaakt had en dat ik wou dat ik het helemaal over kon doen. Zij glimlachte en zei, “Och Pa, als ge het moest over doen zoudt ge andere fouten maken.” Zij heeft zelf drie dochters en weet dat er geen volmaakte ouders bestaan, en ook geen perfecte kinderen. Voordat ik kinderen had heb ik mensen dikwijls verteld hoe ze hun kinderen moesten opvoeden, maar toen ik er eenmaal zelf had, werd het een heel ander verhaal!

Maar er zijn ook postieve kanten voor een zendelingen kind, een andere taal leren en die vloeiend kunnen spreken. In een andere cultuur leven, hetgeen het denken verbreed. Reizen, naar het thuisland en voor verlof perioden en grootouders terug zien, zowel als neven en nichten en oude vrienden. En ook fijne vakanties in Europa. Naast de jaarlijkse Foreign Workers Conference van een week, meestal in Frankrijk, mochten wij ook gedurende een zomer voor twee weken in Zwitseland kamperen met een kampeerwagen van een geliefde broeder in de Heer. En we konden gedurende een andere zomer twee weken doorbrengen in het huis van bevriende zendelingen in Oostenrijk die zelf met een tent gingen kamperen. Fijne tijden!

Alle drie meisjes zijn één voor één naar de Capernwray Bijbelschool geweest, Rosa en Rini de winterklassen in het zuiden van Duitsland en ook de voorjaarsklassen in Engeland, terwijl Lily alleen in Duitsland geweest is. Wij brachten hen dan in september en haalden hen op voor de Kerstvakantie en brachten hen dan weer terug. Nadat we één van hen teruggebracht hadden begin january en we ‘s avonds laat terug naar huis reden op een heel, heel eenzame weg in zuid Duitsland, met een temperatuur van min 20 graden Celcius, stopte plots onze kleine dieselwagen, het dieselfilter was bevroren. En daar stonden we dan, in het uitgestrekte niets, geen auto op de baan en geen huis in zicht……………! (Ga naar Overpeinzingen).