MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.144.

Standard

Nr.143 ended with: “Are you part of a church with such a vision? If not, talk to your church leaders and encourage them in this. Wonderful things can then happen, as we saw in Limburg………!” (See richardandmarina.net).

Yes, let’s get back to Limburg now for there were some interesting developments. As there was real growth in East Flanders, the same was true in Limburg. I still went there quite regularly, and also to Beerse, as our good friends and co-workers Martin and Marjorie Luesink felt led to go back to Canada, where Martin looked after Henk Gelling’s farm for a year and then moved to Regina, Sask. Marjorie felt responsible to look after her mother who was not well. Martin worked for the Canadian Bible College there. They raised five children of which the older one is serving the Lord in Greece with her husband. The youngest daughter is a pastor’s wife in Alberta. But of course, their leaving Belgium meant extra work for me in Beerse. I will come back to this at a later date.

The Gelling’s returned to Canada in 1978 after they had finished their period of three years, to which they had committed themselves. But because the church in Koersel was still quite young and small, the Gelling’s, together with the elders of their assembly, decided to go back to Belgium for another three years. By 1980 they realized that they would be staying in Belgium a lot longer and decided to go to Canada and sell the farm. I remember Henk saying something like this, “What are chickens compared to the eternal souls of people?” In July of 1981 they returned to Belgium and to this day, July 30, 2015, they are still there, praise the Lord. I have an awful lot of respect for them, making such a sacrifice and we thanked God then and continue to thank Him now for them and their ministry.

As the work in East Flanders grew, so also in Limburg. During this time another couple, John and Marga den Boer from the Netherlands, who were working with the Belgian Gospel Mission, decided to join forces with us. They were instrumental in starting three small churches, two of which later on merged so that there are now two still functioning. In 1996 they went back to work with the Belgian Gospel Mission and are still with them up to this day.

Until now the workers had come from outside of Belgium, but now God had something else in mind! Exciting…………..!
(Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.144.

Standard

Nr.143 eindigde met: “Maakt u deel uit van een gemeente of kerk met zulk een visie? Indien niet, spreek met uw kerkleiders hierover en bemoedig hen hierin. Geweldige dingen kunnen dan gebeuren, zoals we zagen in Limburg……….!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, laten we nu eens teruggaan naar Limburg want er waren daar interessante ontwikkelingen. Terwijl er echt vooruitgang was in Oost Vlaanderen, zagen we dat ook in Limburg. Ik ging daar nog steeds regelmatig, en ook naar Beerse, omdat onze goede vrienden, Martin en Marjorie Luesink aanvoelden dat ze terug moesten keren naar Canada, waar Martin voor een jaar voor Henk’s boerderij zorgde, waarna ze verhuisden naar Regina, Saskatchewan, omdat Marjorie zich verantwoordelijk voelde om voor haar zieke moeder te zorgen. Martin werkte voor het Canadian Bible College daar. Ze hebben vijf kinderen grootgebracht waarvan de oudste dochter nu met haar man de Heer dient in Griekenland, en de jongste dochter de vrouw is van een voorganger in Alberta. Maar hun vertrek uit Beerse zorgde natuurlijk voor extra werk voor mij. Ik kom hier later nog op terug.

Henk en Beryl Gelling keerden in 1978 terug naar Canada, nadat de driejarige periode waartoe zij zich verbonden hadden, afgelopen was. Maar omdat de Koersel gemeente nog jong en tamelijk klein was, besloten de Gelling’s, samen met de oudsten van hun gemeente, om naar Belgie terug te gaan voor nog eens een periode van drie jaar. Tegen 1980 echter beseften zij dat ze heel wat langer in Belgie zouden blijven en besloten zij naar Canada te gaan om hun boerderij te verkopen. Ik herinner me nog dat Henk zoiets zei als, “Wat zijn kippen vergeleken met de eeuwigheid van mensen?” Zij keerden terug naar Belgie in juli 1981 en zijn daar nog tot op deze dag, 30 juli, 2015, prijs de Heer. Ik heb ontzettend veel respect voor hen, voor hun overgave en opoffering en we hebben de Heer toen voor hen en hun dienst gedankt en doen dat nog steeds.

En zoals het werk in Oost Vlaanderen groeide, gebeurde dat ook in Limburg. Gedurende deze tijd kwam een ander echtpaar, John en Marga den Boer uit Nederland, die met de Belgische Evangelische Zending werkten, met ons in contact en zij besloten met ons te gaan samenwerken. De Heer zegende hun werk en drie kleine gemeenten werden gesticht, waarvan na enkele jaren twee van deze samensmolten en er dus nu twee blijven doorgaan. In 1996 besloten zij terug met de BEZ te gaan werken, wat ze tot op heden nog doen.

Tot nu toe waren de werkers allemaal buitenlanders, maar nu had de Heer iets anders in gedachten! Aangrijpend…………….! (Ga naar Overpeinzingen).