MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.110

Standard

Nr.109 ended with: “Soon we would be in Limburg, trusting the Lord to start our third church……!” (See richardandmarina.net).

Yes, a third church and we had only been in Belgium three years. The church in Antwerp was doing well and so was the much smaller one in Beerse. We sensed the moving of God’s Spirit. We did not have to do any evangelism, like going from door to door or holding campaigns. I would begin a home Bible study with a small group. People were totally ignorant of the Bible as none of them had ever had one and they were so surprised at what they found. They would look at me with their eyes, and sometimes also their mouths (:-) wide open as I told them that I was sure that I would go to heaven when I died. They had never heard anyone say that before. And of course, they would question me about that, “are you better than we are?” Or, “have you done so many good works?”

And oh, the joy of then explaining the gospel and telling them that I was no better than anyone else, that I was as big a sinner as they were, but that Jesus died and paid for my sin on the cross and called out “It is finished”, it is paid for, the work is done. And that God said that if we acknowledge our sins and turn to Him and accept what Jesus has done, we will be saved. Again, what a joy to see the startling expression on their faces, they could hardly believe this, but some did quite soon and experienced the new birth and of course, couldn’t keep quiet about this. Their walk and talk changed which, of course, drew the attention of others, who became curious and sometimes came along to the next study. It was just wonderful to experience the moving of God’s Spirit. We had not really wanted to go to Belgium, Marina had her eyes on Africa and I didn’t want to go back to crowded Europe, but now we thanked God over and over again for having sent us here and being part of this wonderful work and this was only the beginning……..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.110

Standard

Nr.109 eindigde met: “Spoedig zouden we in Limburg wonen, vertrouwend op de Heer voor de start van onze derde gemeente……!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, een derde gemeente en we waren nog maar drie jaar in België. Het ging goed met de gemeente in Antwerpen en ook de veel kleinere gemeente in Beerse kende vooruitgang. We waren ons bewust van de werking van Gods Geest. Wij deden geen speciale evangelisatie, zoals van deur to deur gaan of het houden van campagnes. Ik begon een aan huis Bijbelstudie met een kleine groep. De mensen waren totaal onwetend wat de Bijbel betrof, daar ze er nog nooit een gehad hadden, en ze waren zo verbaasd over wat ze vonden. Ze keken mij aan met grote ogen, en soms met open mond (:-) terwijl ik hen vertelde dat ik zeker was dat ik naar de hemel zou gaan moest ik komen te sterven. Nog nooit hadden ze iemand dat horen zeggen. En natuurlijk kwamen ze dan met vragen zoals, “bent u dan beter dan wij?” Of, “hebt u al zoveel goede werken gedaan?”

Wat een vreugde om dan het evangelie te mogen uitleggen, hen te vertellen dat ik geen haar beter was dan zij, en dat ik net zo’n grote zondaar was als zij, maar dat Jezus gestorven was en mijn schuld betaald had op het kruis, terwijl Hij uitriep, “Het is volbracht,” het is betaald. En dat God zegt dat als we onze zonden erkennen en ons naar Hem keren en aanvaarden wat Jezus gedaan heeft, we behouden worden. Opnieuw die vreugde door de verraste uitdrukking op hun gezicht te zien, ze konden dit bijna niet geloven, toch deden sommigen dat tamelijk snel en ondervonden de wedergeboorte en natuurlijk, konden daar dan niet over zwijgen. Hun handel en wandel veranderden zozeer dat het de aandacht van anderen trok, die nieuwsgierig geworden, soms mee kwamen naar de studie. Het was zulk een wondermooie ervaring het werk van Gods Geest te mogen meemaken. Eigenlijk hadden wij niet naar België willen komen. Marina wou naar Afrika en ik wilde niet terug naar dat dichtbevolkte Europa. Maar nu konden we niet ophouden de Heer te danken dat Hij ons hier gezonden had en dat we deel mochten hebben aan dit wonderlijke werk, en dit was nog maar het begin…….! (Ga naar Overpeinzingen).