MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.111

Standard

Nr.110 ended with: “……but now we thanked God over and over again for having sent us here and being part of this wonderful work and this was only the beginning……..!” (See richardandmarina.net).

We’re into 1975 now and we have moved from the mill in Beerse to our house in Koersel, province of Limburg in east Belgium. Next to this province is another province called Limburg, but it is part of the Netherlands. I went to high school there in the city of Heerlen and it is from that city that I immigrated to Canada in 1958. So here we are and there is excitement in the air for at least four reasons: 1. More people are coming to the Lord, especially in Limburg, while the Bible studies keep growing. 2. The large hall at the mill in Beerse is being worked on, but it will take a long time to get it ready for all the baptisms that are going to take place there. Remember the words: “The place will throng with people”? (See nr.96) 3. The amazing provisions from the Lord for the work at the mill. 4. Two couples coming into the work, Martin and Marjorie Luesink moved into the mill and in June Henk and Beryl Gelling would join us in Limburg.

Living in Koersel now, I was able to give more attention to the young believers and Bible studies there. But I also continued to go to Beerse a couple times a week for Bible studies and to help with the work at the mill. Saturdays were especially busy as a number of young believers would help with the renovations. The large hall had been used to keep chickens in, so one can imagine what it looked like! We had to put in sewer pipes, water pipes, drainage pipes, toilets, and a cement floor. The walls had to be redone and a new ceiling put up. A large baptism tank was built with bricks which the owner of the mill, who had a brick factory, donated, for which we were very thankful. We also had to put up light fixtures and other things. And there was much more to be done, too much to mention. But where was all the money going to come from……? (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.111

Standard

Nr.110 eindigde met: “Maar nu konden we niet ophouden de Heer te danken dat Hij ons hier gezonden had en dat we deel mochten hebben aan dit wonderlijke werk, en dit was nog maar het begin…….!(Zie richardandmarina.net).

We schrijven 1975 en zijn nu verhuisd van de molen in Beerse naar ons huis in Koersel, in de provincie Limburg in oost België. Er naast is nog een provincie Limburg, maar dat is Nederland. Ik ging daar in de stad Heerlen naar de middelbare school en ben ook van daar in 1958 geëmigreerd naar Canada. Dus zijn we nu hier en er hangt opwinding in de lucht en wel om vier redenen: 1. Meer en meer mensen komen tot de Heer, vooral in Limburg, terwijl de Bijbelstudies blijven groeien. 2. Er wordt hard gewerkt aan de grote zaal van de molen in Beerse, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat het klaar is voor al de doopdiensten die daar gehouden gaan worden. Herinnert u zich de woorden nog, “Het zal er gonzen van mensen”? (Zie nr.96) 3. De verbazende voorzieningen van de Heer voor het werk aan de molen. 4. Twee zending echtparen komen er bij, Martin en Marjorie Luesink in Beerse, en Henk en Beryl Gelling die in juni bij ons in Limburg gaan komen wonen.

Gezien we nu in Koersel woonden kon ik meer aandacht geven aan de jonge gelovigen en de Bijbelstudies daar. Maar ik bleef ook enkele malen per week naar Beerse gaan voor Bijbelstudies en om mee te helpen met het werk aan de molen. Vooral de zaterdagen waren druk, omdat een aantal jonge gelovigen kwam meehelpen met de renovaties. De grote zaal was gebruikt als kippenhok, dus je kunt je wel voorstellen hoe het er uit zag! Voordat we een nieuwe cement vloer konden leggen, moesten we waterleidingen, afvoerpijpen, rioolpijpen en wc’s aanleggen. De muren moesten bewerkt en geschilderd worden, en het plafond volledig vernieuwd. Dan ook nieuwe verlichting in het plafond en een heel aantal andere dingen, teveel om op te noemen. Er werd een groot doopvond gemaakt met stenen die onze huisbaas, die een steen fabriek had, ons gratis schonk, waarvoor we heel dankbaar waren. Maar voor de rest, waar zou al het geld van komen voor dit alles……..? (Ga naar Overpeinzingen).