MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.109

Standard

Nr.108 ended with: “And now, what did the Lord have in store for us next…….? (See richardandmarina.net).

Before we left Canada, we had made one more very important visit. We went to see Henk and Beryl Gelling in Clinton. They had visited us the beginning of 1974 in Antwerp and we had talked and prayed about the possibility of them joining us in the work in Belgium. However, once they were back on the farm, doubts set in and questions as to whether they could be useful in Belgium and, was this really God’s will for them and how could they know? All along Beryl felt they should go, but Henk had doubts. When we visited them this time, we had a good conversation and in the words of Henk “you told me to get serious with God.” After talking and praying together they decided to come over in the summer of 1975, if the Lord continued to lead that way. And that is what happened, more about that later.

Han and Heleen Stolk, a young couple from Holland, stayed with our children while we were in Canada. Heleen helped organize the first youth weekend on my uncle and aunt’s farm in eastern Holland after our move from Canada. She was very much involved in all the youth weekends that followed and she also stayed with us for several months during the first part of 1974. She would often go along to Beerse to babysit a young boy of a single mother who wanted to attend the Bible study. It didn’t take long before she was saved. Han and Heleen were married that summer, I even led the wedding service.

After we returned from our brief time in Canada, I continued with the Bible studies in Beerse and in Limburg where people were coming to the Lord continually and the need to start a church became urgent. When going to Limburg I would often go during the day and work on the house we had rented in Koersel. Every room needed wall papering, painting and new carpets. There was a lot of work but I had help from some of the new Christians. Soon we would be in a Limburg, trusting the Lord to start our third church……! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.109

Standard

Nr.108 eindigde met: “En nu, vol verwachting zagen we uit naar wat de Heer zijn verdere plannen voor ons waren……!” (Zie richardandmarina.net).

Voordat we Canada verlieten hadden we nog één belangrijk bezoek afgelegd bij Henk en Beryl Gelling in Clinton. Begin 1974 hadden zij ons bezocht in Antwerpen en we hadden toen samen gebeden en gesproken over de mogelijkheid om met ons te komen samenwerken. Maar toen ze terug op hun boerderij waren kwamen de twijfels en begonnen ze zich af te vragen of ze wel echt gebruikt konden worden in België en, of dit wel echt Gods wil voor hen was? Beryl voelde aan dat ze gaan moesten, maar Henk bleef twijfelen. Toen we hen bezochten hadden we een goed gesprek en in Henk zijn eigen woorden, “je zei me serieus te worden met God.” Na er over gepraat en gebeden te hebben besloten ze om in de zomer van 1975 naar België te komen, als de Heer hen zo bleef leiden. En zo gebeurde het, meer hierover later.

Han en Heleen Stolk, een jong Nederlands echtpaar, verbleven bij onze kinderen terwijl wij in Canada waren. Heleen had geholpen met de organisatie van het eerste jeugdweekeind op de boerderij van mijn oom en tante in het oosten van Nederland, nadat wij uit Canada waren gekomen. Zij was ook geweldig betrokken bij al de volgende jeugdweekeinden en zij woonde ook bij ons in Antwerpen voor enkele maanden begin 1974. Zij ging dikwijls mee naar Beerse om op een jongetje te passen van een alleenstaande moeder die de Bijbelstudies wou bijwonen. Spoedig werd deze jonge vrouw een echt kind van God. Han en Heleen zijn die zomer getrouwd, ik heb zelfs hun trouwdienst geleid.

Nadat wij terugkeerden van ons kort verblijf in Canada, ging ik verder met de Bijbelstudies in Beerse en Limburg, waar er voordurend mensen tot geloof kwamen en de nood aan een nieuwe gemeente dringend werd. Als ik naar Limburg ging vertrok ik dikwijls al vroeger op de dag om in het huis dat we in Koersel gehuurd had te werken. Iedere kamer moest geschilderd en behangen worden, en had nieuwe bevloering nodig. Er was veel werk, maar ik kreeg hulp van enkele jonge christenen. Spoedig zouden we in Limburg wonen, vertrouwend op de Heer voor de start van onze derde gemeente……! (Ga naar Overpeinzingen).