MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.105

Standard

Nr.104 ended with: “And then, sometime later, we received a phone call……!” (See richardandmarina.net).

Our three daughters were attending a Catholic school in Beerse and went there on the bikes we had bought them and with which they were so happy. Their teachers were nuns. Our youngest one, Rini (Renee) was 6 years old and came home one day a bit upset because the nun had told her that babies should be baptized, and Rini hadn’t been. I told her to take her Bible to school and ask her teacher to show her where it says that babies should be baptized. She came home that afternoon with a smile on her face saying, “The nun couldn’t find it in the Bible.” Sometime later she came home saying the nun had told her that children who were six years old should do their first communion. Again I told her to take her Bible to the teacher. When she came home I asked her about it, and again she told us that the nun had not been able to find it in the Bible. It was a good lesson for our young daughter.

And then we received this phone call. It was from Leen in Limburg, the lady who had accepted the Lord the night that I was with her and her husband and their friends. She and some others knew about our thoughts of maybe moving to Limburg and now she called us and said, “Richard, you need to come, we have found a house for you.” We were very surprised as we had told the Lord that He would have to find us a place, we would not look for it ourselves. So we drove to Limburg and Leen took us to Koersel, a town not far from where she lived. She introduced us to the brother of the owner who showed us the place that was for rent. It was a large house with a big living room, good for Bible studies and behind the house a large garage and built onto that, a large hall which had been used as a sowing workshop. It was just perfect; we could hardly have found a better place. But then we heard who the owner was whom we had to see…….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.105

Standard

Nr.104 eindigde met: “Enige tijd later kregen we telefoon…..!” (Zie richardandmarina.net).

Onze drie dochters gingen op hun fietsen, die we hen gekocht hadden en waar ze zo blij mee waren, naar een Katholieke school in Beerse. De onderwijzeressen waren nonnen. Onze jongste, Rini die zes was kwam op een dag een beetje van streek thuis omdat de non haar gezegd had dat baby’tjes gedoopt moesten worden, en zij was dat niet. Ik zei, “Neem je Bijbel mee naar school en vraag je juffrouw je te tonen waar er staat in de Bijbel dat kindjes gedoopt moeten worden.” Ze kwam die dag thuis met een glimlach op haar gezicht, “De non kon het niet vinden in de Bijbel.” Enige tijd later vertelde ze ons dat de non had gezegd dat kinderen van 6 jaar hun eerste communie moeten doen. Ik moedigde haar opnieuw aan haar Bijbel mee te nemen. Toen ze thuiskwam vroeg ik haar wat de juffrouw gezegd had en opnieuw antwoordde ze dat de non het niet in de Bijbel had kunnen vinden. Het was een goede les voor onze dochter.

Toen kregen we telefoon. Het was Leen van Limburg, de vrouw die de Heer Jezus had aangenomen de eerste avond dat ik met haar, haar man en een bevriend koppel was samen geweest. Zij en enkele anderen waren op de hoogte van onze gedachten ivm een mogelijke verhuizing naar Limburg, en nu belde ze en zei, “Richard, je moet komen, we hebben een huis voor jullie gevonden.” We waren geweldig verrast, daar we tegen de Heer gezegd hadden dat Hij voor een huis moest zorgen en dat wijzelf er niet voor zouden zoeken. We reden naar Limburg en Leen nam ons mee naar Koersel, een plaats niet ver van waar zij woonde. Ze stelde ons voor aan de broer aan de eigenaar die ons het te huren huis toonde. Het was een groot hoekhuis met een zeer grote woonkamer, heel geschikt voor Bijbelstudies, en achter het huis een aangebouwde garage met daaraan een grote zaal die als naaiatelier gediend had. Het was perfect; we hadden eigenlijk niets beters kunnen vinden. Maar toen kregen we te horen wie de eigenaar was met wie we moesten gaan onderhandelen……! (Ga naar Overpeinzingen).