MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.106

Standard

Nr.105 ended with: “It was just perfect; we could hardly have found a better place. But then we heard who the owner was whom we had to see…….!” (See richardandmarina.net).

To our great surprise we were told that the owner was a prostitute in Antwerp who ran the “Blue Room.” I had to go and see her, but I didn’t want to go alone; just imagine some young Christian seeing me going into that place! :-), so I asked my co-worker to go along. We had a very nice conversation and there was no problem renting the house. In fact, she promised to come to the official opening, which she did some months later. She came with one of “her men” and even brought a large plant as a gift. I’m just fast forwarding a bit now. We had a wonderful opening service and I really preached the gospel, clear and plain. Someone sitting in front of her heard the man say to her, “Quite the change, from a whorehouse to a church.” The woman’s brother lived close by and anytime there was something, we would go to him, we had a good relationship.

We sought the Lord for guidance and decided to move the beginning of 1975 during the Christmas holidays. Martin Luesink, my best man, and his wife Marjorie were working with OM in Belgium and after much prayer decided to move into the mill in Beerse and take over the work there from us. Realizing that once we had moved to Koersel, it would be difficult to go on furlough, Marina and I decided to make a flying 5 week trip to Canada to visit our home church and other churches and friends who had been supporting us, plus Marina’s relatives. We had a number of meetings in churches in southern Ontario. Two wonderful men of our home church rented a car for us to drive West and stop in at churches along the way. The first was in Sault Ste Marie, about 740 km from where we were. A meeting was planned for the evening. But as we were nearing the city, driving 80 km an hour, a car from a side road to the right ran a stop sign and there was a terrible crash……..…..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.106

Standard

Nr.105 eindigde met: “Het was perfect; we hadden eigenlijk niets beters kunnen vinden. Maar toen kregen we te horen wie de eigenaar was met wie we moesten gaan onderhandelen……!” (Zie richardandmarina.net).

Tot onze verbazing werd ons verteld dat de eigenaar een prostituee was in Antwerpen die de “Blue Room” uitbaatte. Ik moest haar opzoeken, maar ik wilde niet alleen gaan; stel u voor dat een jonge christen me daar zou hebben gezien! J, dus ging mijn medewerker mee. We hadden een heel vriendelijk gesprek en er was geen probleem met het huren van haar huis. Zij beloofde zelfs om naar de officiële opening van het gebouw te komen, wat ze ook deed enige maanden later. Ze bracht één van “haar mannen” mee en ook een mooie grote plant als geschenk. Ik loop nu even iets vooruit. We hadden een geweldige openingsdienst waar ik het evangelie klaar en duidelijk predikte. Iemand die in de rij voor haar zat hoorde de man tegen haar zeggen, “Nogal wat anders hé, van een hoerenkot naar een kerk.” Haar broer woonde dicht bij, en we konden altijd bij hem terecht, we hadden een goede relatie met hem.

We zochten de Heer voor Zijn leiding en besloten begin januari, gedurende de kerstvakantie te verhuizen. Mijn goede vriend, Martin Luesink en zijn vrouw Marjorie werkten met OM in België. Na veel gebed besloten zij om in de molen in Beerse te komen wonen en ons werk daar over te nemen. Marina en ik beseften dat als we eenmaal in Koersel woonden, het wat moeilijk zou zijn om op verlof naar Canada te gaan. Daarom besloten we een 5 weken vliegende reis te maken naar ons thuisland om onze gemeente en andere gemeenten en vrienden die ons gesteund hadden te bezoeken, plus natuurlijk Marina’s familie. Eerst hadden we een aantal samenkomsten in zuidelijk Ontario. Twee fijne broeders van onze gemeente huurden een auto voor ons waarmee we naar het Westen reden, onderweg stoppende in verschillende plaatsen voor samenkomsten. De eerste stad was Sault Ste Marie, op zo’n 740 km. Een samenkomst was gepland voor die avond. Maar terwijl wij de stad naderden met een snelheid van zo’n 80 km per uur, kwam er plots een auto uit een zijweg, die een stopteken negeerde en er was een geweldige klap…….! (Ga naar Overpeinzingen).