MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.108

Standard

Nr.107 ended with: “But what to do now, we had a lot of places to go but no car………?!” (See richardandmarina.net).

After the meeting Ollie Shantz phoned and told us that he had another car for us and that he would be driving through the night to get it to us by morning. The following day we took my dentures to be repaired and shortly after we were home, Ollie arrived with a brand new Ford Crown Victoria; it had only 6 miles on it when he picked it up, it was a real beauty! After some coffee we took Ollie to the airport and that same morning he flew home again, dear brother! After lunch we picked up my dentures and started out further West. That night I was to speak in a church in Thunderbay, about 700 km from where we were. We had phoned the night before and cancelled the meeting as we would not be able to be there on time. The next evening I was to speak in Winnipeg, province of Manitoba, about 1300 km from where we were. Thunderbay was a little over half way.

We drove as far as we could that day, had a short night in a motel and drove on to Winnipeg where we had a wonderful meeting. What a joy to be able to tell folk about what God was doing in Belgium. The next day we drove almost 800 km to Marina’s parents in the province Saskatchewan; it was wonderful to see them again after 3½ years. We stayed there a few days while visiting friends and relatives. We held meetings in Regina, Saskatoon and Moose Jaw, and also in Edmonton, Red Deer and Calgary in the province of Alberta. What a blessing to find so many folk praying for us, so encouraging! From there back to Marina’s parents and a few days later back to Ontario, almost 3.000 km, driving through the US, which was faster. We had a last visit with our home church and friends there, after which we flew back to Belgium, glad to be home again with our children, who were so happy to see us. And now, what did the Lord have in store for us next…….? (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.108

Standard

Nr.107 eindigde met: “Maar wat nu, we waren nog maar net aan onze reis begonnen en hadden geen auto meer…….?!” (Zie richardandmarina.net).

Ollie Shantz belde ons na de samenkomst en vertelde dat hij een andere auto voor ons had en dat hij de nacht door zou rijden om de volgende morgen bij ons te zijn. De volgende dag namen we mijn kunstgebit om gerepareerd te worden en kort nadat we thuis waren, arriveerde Ollie met een gloed nieuwe Ford Crown Victoria; toen hij die afhaalde zat er nog maar 10 km op, het was een pracht wagen! Nadat we koffie gedronken hadden brachten we Ollie naar het vliegveld van waar hij diezelfde morgen nog terug vloog naar huis, wat een dierbare broeder! Na de middag haalden we mijn gebit op en starten we onze reis verder West. Die avond moest ik spreken in een kerk in Thunderbay, op ongeveer 700 km, maar omdat we wisten dat we er niet op tijd zouden kunnen zijn, hadden we de avond voordien gebeld en afgezegd. De avond daarop moest ik in Winnipeg, provincie Manitoba, spreken, op ongeveer 1300 km, Thunderbay was iets over halfweg.

We reden die dag zover mogelijk, hadden een korte nacht in een motel en toen verder naar Winnipeg waar we een geweldige samenkomst hadden. Wat een vreugde de mensen daar te mogen vertellen over wat de Heer aan het doen was in België. De volgende dag reden we bijna 800 km naar Marina’s ouders in de provincie Saskatchewan, het was geweldig hen na 3½ jaar terug te zien. We verbleven een korte tijd bij hen terwijl wij familie en vrienden bezochten. Ook sprak ik in samenkomsten in Regina, Saskatoon en Moose Jaw, en ook in Edmonton, Red Deer en Calgary in de provincie Alberta. Wat een zegen om zoveel mensen te ontmoeten die regelmatig voor ons baden, zo bemoedigend! Toen terug naar Marina’s ouders en enkele dagen later naar Ontario, bijna 3.000 km door de VS, aangezien het sneller was. Na een laatst contact met onze thuisgemeente en vrienden daar, vlogen we terug naar België, blij om weer thuis te zijn bij onze kinderen, die ook zo blij waren ons weer te zien. En nu, vol verwachting zagen we uit  naar wat de Heer zijn verdere plannen voor ons waren……! (Ga naar Overpeinzingen).