MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.97

Standard

Nr.96 ended with: “But some strange things also happened at times at those baptisms……..! (See richardandmarina.net).

I’m fast forwarding for a moment. When these baptisms took place, the strangest stories were told by some of the town’s people. I heard that it was going around that we were baptizing people naked behind a sheet that was being held up. Imagine! Well, I can assure you, that, of course, never happened. The closest we ever came to that was when someone had forgotten to tell a young man who recently had become a Christian what to wear when baptized. We did not use special gowns but told folk that they were saved in plain clothes and that we would baptize them in plain clothes. But someone had slipped up, and imagine my surprise when this young man came out of the dressing room in his swimming trunks. I looked at my co-worker with a question mark all over my face, but he was in the water already being baptized. I’m quite sure the angels in heaven smiled.

Another time, an elderly man who had been gloriously saved after leaving the RC Church totally disillusioned, came to be baptized. And again, someone had not instructed him and he came out of the dressing room in beautiful striped pajamas! No problem, again, I believe, the angels smiled, rejoicing in the fact that an old sinner had been saved and was being obedient to the Lord. But when he started coming up out of the water, I noticed that the elastic in his pajama pants was not really tight enough and I saw his wet pants slowly going down. I jumped over and grabbed him with one hand and his pants with my other and everything was fine, we all rejoiced. Oh those baptisms were wonderful times. The most we ever baptized in one afternoon was 34, praise the Lord. They were feasts, with buns and coffee afterwards, and what a “buzzing”, just as I had been told. We believe that the Bible teaches that baptism is a picture of us being buried with Christ and resurrected to new life, and that immersion is the best picture of this. You may not see it that way, that’s o.k. We have our convictions and respect others who have different views. (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.97

Standard

Nr.96 eindigde met: “Maar er gebeurden gedurende die doopdiensten wel eens wat rare dingen……!” (Zie richardandmarina.net).

Even kort vooruit blikken. De vreemdste verhalen deden de ronde in het dorp ivm de doopdiensten. Ik hoorde dat er verteld werd dat wij mensen naakt doopten achter een opgehouden laken, stel je voor! Ik kan jullie verzekeren dat zoiets nooit gebeurd is. We zijn er wel één keer dicht bijgekomen. Wij gebruikten geen formele gewaden om mensen te dopen, we vertelden hen dat ze tot de Heer gekomen waren in hun gewone kleren en dat we ze ook zo zouden dopen. Maar iemand moet vergeten zijn een jonge man die pas christen geworden was te vertellen wat hij moest aanhebben, en plots zag ik hem uit de kleedkamer komen in zijn zwembroek. Ik keek mijn medewerker aan met een groot vraagteken op mijn gezicht, maar voordat we het wisten was hij al in het water en werd gedoopt. Ik ben er zeker van dat de engelen in de hemel geglimlacht hebben.

Op een andere keer kwam een tamelijk oudere ongetrouwde man om zich te laten dopen. Hij was glorieus tot de Heer gekomen nadat hij de R.K. Kerk ontgoocheld had verlaten. Ook deze maal moet iemand vergeten zijn om hem te vertellen wat hij aan moest hebben, en kwam hij uit de kleedkamer in heel mooie gestreepte pyjama’s. Geen probleem, ik denk dat opnieuw de engelen geglimlacht en gejuicht hebben, zich verheugende dat zulk een oude zondaar tot bekering gekomen was. Maar toen hij uit het water klom merkte ik dat het elastiek in zijn broek niet al te strak zat en zag ik zijn natte broek langzaam zakken. Ik sprong naar voren greep hem met één hand en zijn broek met de andere en alles verliep goed, we waren allemaal heel blij! Die doopdiensten waren echte feesten met broodjes en koffie natijd, en het “gonsde” er van mensen zoals mij gezegd was geweest. Het hoogste aantal op één zondagmiddag gedoopt was 34, prijs de Heer! Wij geloven dat de Bijbel leert dat de doop een beeld is van ons begraven zijn met Christus en het opstaan tot nieuw leven, en dat onderdompeling het beste beeld daarvan is. Jullie zien dat misschien anders, dat is o.k. Wij hebben onze overtuiging en respecteren anderen die het anders zien. (Ga naar Overpeinzingen).