MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.98

Standard

Nr.97 ended with: “You may not see it that way, that’s o.k. We have our convictions and respect others who have different views.” (See richardandmarina.net).

We must now go back a bit, to the winter of ‘73/’74. We were still living in Edegem, a suburb of Antwerp. The church in Antwerp was growing and doing well. My co-worker was doing a great job, while I was still active in that assembly too, but at the same time turning my attention eastwards towards Beerse and even further. I now had two Bible studies in the Beerse area and I had also started two studies in the eastern province of Limburg. These had come about through contacts of a young couple close to Beerse. The man had a friend in a town called Peer, to which he introduced me and he also had an older brother a bit further south. The brother and his wife invited me to their home and when I arrived, there was another couple, friends whom they had invited to be present.

It turned out to be a very interesting evening, as I explained the Bible to them. We actually had sort of a mini Bible study, which was totally new to them. It must have lasted about 3 hours, and then I mentioned that I needed to go home as I had at least an 1½ hour drive home. I asked permission to close the evening with prayer, as I did in every home I was invited to. Never has that been refused! I prayed and when I was finished it was very quiet and they looked at me not knowing what to say. I believe the Holy Spirit had touched their hearts, in fact I know He did, because the lady friend told me later that as I was praying she knew this was it, this is what she needed and that same evening she accepted the Lord. I wanted to get up, but all at once the questions came, why did you not make the sign of the cross, and why did you not pray the “Lord’s Prayer” and  “Hail Mary”? It took another hour to explain all that.

Sometime later I visited the couple in Peer and that visit was just as interesting, maybe even more……! (See richardandmarina.net).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.98

Standard

Nr.97 eindigde met: “Jullie zien dat misschien anders, dat is o.k. Wij hebben onze overtuiging en respecteren anderen die het anders zien.” (Zie richardandmarina.net).

We moeten nu even terug, naar de winter van ‘73/74. Wij woonden nog steeds in Edegem, een buitenwijk van Antwerpen. De gemeente in Antwerpen groeide en ging echt vooruit. Mijn medewerker was er heel actief en terwijl ik daar ook nog meewerkte, ging mijn aandacht meer en meer oostwaarts richting Beerse en nog verder. Ik had nu twee Bijbelstudies in Beerse en omgeving en ik was ook met twee studies begonnen in de provincie Limburg. Deze waren ontstaan door contacten van een jong echtpaar dicht bij Beerse. De man had een vriend in Peer, aan wie hij mij voorstelde, en hij had ook een oudere broer iets meer zuidelijk. Deze broer en zijn vrouw hadden mij uitgenodigd bij hen thuis en toen ik daar arriveerde, was er een tweede echtpaar, vrienden van hen, aanwezig.

Het werd een heel interessante avond en er werd goed geluisterd terwijl ik de Bijbel uitlegde. Eigenlijk was het een soort kleine Bijbelstudie, wat volledig nieuw was voor hen. Na ongeveer drie uur merkte ik op dat ik naar huis moest omdat ik nog zo’n 1½ moest rijden. Ik vroeg of ik de avond mocht afsluiten met gebed, zoals ik dat altijd deed in ieder huis dat ik bezocht. Het is me nooit geweigerd! Ik bad gewoon zoals altijd en toen ik “amen” zei was het heel stil. Ze keken mij aan en wisten niet wat te zeggen. Ik kon aanvoelen dat de Heilige Geest hen aangeraakt had en dat werd later ook duidelijk toen de vriendin mij vertelde dat terwijl ik aan het bidden was, zij aanvoelde dat dit echt was en dat ze dit nodig had, en ze heeft diezelfde avond nog de Heer Jezus aangenomen had. Ik wou opstaan. Maar plots kwamen de vragen, waarom ik het kruisteken niet gemaakt had en waarom ik het “Onze Vader” niet gebeden had en het “Wees Gegroet”? Er ging nog een uur voorbij om dit allemaal uitteleggen.

Enige tijd later bezocht ik het echtpaar in Peer en dat bezoek was al net zo interessant, misschien zelfs meer……….! (Zie richardandmarina.net).