MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.100

Standard

Nr.99 ended with: “It was late when we left their apartment and drove to Beerse and then on to Antwerp where a very important decision was going to be made……….!” (See richardandmarina.net).

But before I say anything more about this important decision, let me tell you about the next visit with Martin and Lydie in Peer. This time there was a Catholic priest present. I liked the man and found him very sympathetic and honest. But we discovered that he knew very little about the Bible. I asked him for example whether he knew that Jesus had brothers and sisters. He didn’t and I showed him several scriptures which he had never seen before. I also asked him whether he knew that Peter, according to his belief, the first Pope, was married. He was very surprised and I showed him Mark chapter 1 where Jesus healed Peter’s mother in law, which of course meant that he was married. We went on like that for a while and then he admitted that in seminary they had never really studied the Bible that much, but rather books about the Bible. I really appreciated his honesty. It was late again when I left the house. Sometime later a Bible study was started in the Peer area and also one a bit further south in Zolder.

Because of these studies in Limburg and in the Beerse area, I had to do a lot of driving. This, plus the fact that the work in Antwerp was doing great, the question arose as to whether we should not be moving. We believed the Lord had brought us to Belgium to start churches. In fact, when my future co-worker from Canada, Henk Gelling was visiting us, he came along to a prayer meeting where we prayed and asked the Lord to start 10 churches in 10 years. Henk couldn’t believe what he heard, but the reality is that not 10 churches were started in 10 years, but 20 in 15 years! God was at work and we were privileged to be part of that. And so we sought the Lord as to a possible move and the starting of a new church in Beerse! How would He lead? Excitement was growing……..! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.100

Standard

Nr.99 eindigde met: “Het was heel laat toen we hun appartement verlieten en terug naar Beerse reden en ik doorreed naar Antwerpen waar een hele belangrijke beslissing genomen zou worden…….!” (Zie richardandmarina.net).

Maar voordat ik iets zeg over die belangrijke beslissing, laat me iets vertellen over het tweede bezoek met Martin en Lydie in Peer. Deze keer was er een Katholieke priester aanwezig. Ik mocht die man wel, ik vond hem sympathiek en eerlijk. Maar we ontdekten dat zijn kennis van de Bijbel echt beperkt was. Ik vroeg hem bijvoorbeeld of hij wist dat Jezus broers en zusters had. Dat was hem onbekend en ik toonde hem verschillende Bijbel passages die hij nog nooit gezien had. Ik vroeg hem ook of hij wist dat Petrus, volgens zijn geloof de eerste Paus, getrouwd was. Hij was heel verrast en ik toonde hem Marcus 1 waar Jezus Petrus’ schoonmoeder genas, wat natuurlijk inhield dat hij getrouwd was. We bleven zo een tijdje doorgaan totdat hij op een bepaald ogenblik toegaf dat hij in het seminarie nooit echt de Bijbel bestudeerd had, maar eigenlijk meer boeken over de Bijbel. Ik waardeerde zijn eerlijkheid. Het was weer laat toen ik vertrok en naar huis reed. Enige tijd later begon ik met een Bijbel studie in Peer en ook een iets meer zuidelijk in Zolder.

Maar omdat deze plaatsen nogal ver van Antwerpen lagen, legde ik heel wat kilometers af. Dit, gepaard gaande met het feit dat de gemeente in Antwerpen goed groeide, drong de vraag zich op of het niet tijd was om te verhuizen. We geloofden dat de Heer ons naar België gebracht had om gemeenten te stichten. Toen onze toekomstige medewerker, Henk Gelling uit Canada bij ons op bezoek was, kwam hij mee naar een bidstond. Daar baden wij en vroegen de Heer om in 10 jaar 10 gemeenten te stichten. Henk kon zijn oren niet geloven, maar de realiteit is dat er niet 10 gemeenten in 10 jaar ontstonden, maar 20 in 15 jaar. Gods Geest was aan het werk en wij hadden het voorrecht daaraan deel te mogen hebben. En dus zochten wij Gods aangezicht ivm een mogelijke verhuis en de oprichting van een nieuwe gemeente in Beerse. Hoe zou Hij ons leiden? Onze verwachting en opwinding groeiden………! (Ga naar Overpeinzingen).