OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.92

Standard

Nr.91 eindigde met: ““Ik ben het volledig met jullie eens; wat we nodig hebben is een totale omwenteling en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Er is maar één ding waarin we verschillen…..!” (Zie richardandmarina.net).

Ik zag velen zich nieuwsgierig afvragen wat er nu ging komen. Ik herhaalde, “Ik ben het met jullie eens, we hebben een totale ommekeer nodig en de omverwerping van de bestaande regering en de oprichting van een nieuwe. Het enige waarin wij verschillen is waar dit moet plaats vinden, jullie zeggen in de hoofdstad, Brussel, terwijl ik, op mijn borst wijzende, zeg, hier in ons hart. Hier moet er een totale omwenteling komen en de omverwerping van de bestaande “Ik” regering en de oprichting van de regering van Jezus Christus. Dat zal ons en de wereld veranderen. Toen de mens oorspronkelijk geschapen werd onder Gods regering, rebelleerde hij en verwierp God, terwijl hij zijn eigen regering oprichtte. Het eigen “Ik” werd en is nog steeds de heerser. En er zijn zoveel “Ikken” in de wereld die allemaal nummer één willen zijn. Dat is wat er mis is met deze wereld en de enige manier om dat te veranderen is door terug te keren naar God en Hem te erkennen als Koning. De rebellie van de mens heeft hem van God gescheiden, die de Bron van al het goede is.

God zij dank, Hij heeft zich niet van ons afgekeerd, maar is ons blijven liefhebben en heeft Zijn Zoon gezonden om te boeten voor onze zonden en de scheidingsmuur te verwijderen.” Ik citeerde Johannes 3:16 dat niemand van hen al ooit gehoord had, “De Bijbel zegt dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.” Ik gaf wat uitleg, maar wist toen niet dat Marianne op dat zelfde ogenblik, bij het horen van die woorden, Jezus aanvaardde in haar hart. “Hij gaf mij een nieuw hart en een vernieuwd denken” vertelde ze me later. Ik moest denken aan Handelingen 10, toen Petrus Jezus predikte en zijn hoorders Jezus aannamen. Wat mooi om dit herhaald te zien! En hoe staat het met u, heeft er al een revolutie in uw hart plaats gevonden? (Ga naar Overpeinzingen).

 

2 thoughts on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.92

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.