OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.75

Standard

Nr.74 eindigde met: “Mijn vrouw en ik leven nu al 52 jaar “uit de hand van God” en we zijn nooit tekort gekomen. De Heer geeft ons niet altijd naar onze wensen, maar wel naar onze noden, het is echt wonderlijk! Hoe kan iemand nog beweren dat God niet echt is…….?!” (Zie richardandmarina.net).

Maar er was iets anders dat wonderlijk was, zelfs nog meer dan Gods voorzieningen, en dat was de verandering die we zagen in de mensen die christenen werden. De Bijbel zegt dat het “Evangelie een kracht Gods is tot behoud,” Rom.1:16. Het zegt ook dat het Woord van God de waarheid is en ons vrijmaakt, Joh.8:31-32. We zagen dit keer op keer gebeuren en het was zo fantastisch. Dikwijls na een Bijbelstudie ergens, reed ik naar huis met tranen in mijn ogen omdat ik opnieuw getuige was geweest van de wonderlijke kracht van Gods Woord. Ik was zo dankbaar dat God mij geroepen had om zijn Woord te prediken en onderwijzen en te zien wat het kon verwezenlijken. Het was zo mooi mensen te zien veranderen ten goede! Mensen die wedergeboren en vernieuwd werden, die nu de vreugde van de Heer ervoeren. Maar meer hierover later.

Laten we even teruggaan naar die eerste kleine gemeente die op 2 april 1972 ontstond in onze woonkamer. En hoewel ik eerder al schreef dat ik het eerste jaar in België zo moeilijk vond, begonnen mensen toch interesse te tonen, vooral door de verandering die ze zagen in de levens van nieuwe christenen. De kleine groep begon te groeien en onze woonkamer werd te klein. Dus begonnen we te zoeken voor een gebouw. En we vonden iets in de Uitbreidingsstraat in Berchem, een interessante en toepasselijke naam! We namen onze intrek in 1973.

1972 was een druk jaar geweest. Naast het begin van een gemeente bij ons thuis sprak ik ook op enkele jeugdweekenden in Nederland en Noord Ierland. Een groep jonge mensen uit Nederland verbleef bij ons voor een week van Bijbelstudie en opleiding. Ook hadden we heel wat bezoekers uit Canada en op één maand waren er meer dan 40 mensen die enkele dagen en nachten bij ons in huis waren. Toen had Marina een inzinking………! (Ga naar Overpeinzingen).

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.