MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.75

Standard

Nr.74 ended with: “My wife and I have lived “out of God’s hand” for 52 years now and we have never lacked anything. The Lord has not always given us what we wanted, but He has provided for our needs, it is absolutely amazing! How can anyone say that God isn’t real……?!” (See richardandmarina.net).

But there was something else that amazed us, even more than God’s provisions, and that was the change we saw in the people that became Christians. The Bible says that the “Gospel is the power of God to salvation,” Rom.1:16. It also says that the Word of God is truth and has power to set free, John 8:31-32. We saw this happening again and again and it was so wonderful. Often after a Bible study somewhere I would drive home late at night with tears in my eyes as I had witnessed again the amazing power of the Word of God. I was so thankful to have been called by God to preach and teach His Word and see what it accomplished! It was beautiful to witness people changing for the good. People being born again and renewed, now experiencing the joy of the Lord. But more of this later.

Let’s go back to that first little church which began on April 2, 1972 in our living room. And even though I mentioned before that I found the first year in Belgium very difficult, people were becoming interested, especially when they saw the changes in the lives of some new converts and the small group began to grow and outgrow our living room. So we started looking for a building to rent somewhere and we found one in a street called de Uitbreidingstraat, which word means “Expansion Street”, very applicable! We moved into it in 1973.

1972 had been a very busy year. Besides the start of a small church in our house, I spoke at several youth weekends in Holland and one in Northern Ireland. We had a group of young people from Holland stay with us for a week of Bible study and training. And we had quite a number of visitors from Canada. During one month we had more than 40 people staying with us for several days and nights. Then Marina had a breakdown…………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.75

Standard

Nr.74 eindigde met: “Mijn vrouw en ik leven nu al 52 jaar “uit de hand van God” en we zijn nooit tekort gekomen. De Heer geeft ons niet altijd naar onze wensen, maar wel naar onze noden, het is echt wonderlijk! Hoe kan iemand nog beweren dat God niet echt is…….?!” (Zie richardandmarina.net).

Maar er was iets anders dat wonderlijk was, zelfs nog meer dan Gods voorzieningen, en dat was de verandering die we zagen in de mensen die christenen werden. De Bijbel zegt dat het “Evangelie een kracht Gods is tot behoud,” Rom.1:16. Het zegt ook dat het Woord van God de waarheid is en ons vrijmaakt, Joh.8:31-32. We zagen dit keer op keer gebeuren en het was zo fantastisch. Dikwijls na een Bijbelstudie ergens, reed ik naar huis met tranen in mijn ogen omdat ik opnieuw getuige was geweest van de wonderlijke kracht van Gods Woord. Ik was zo dankbaar dat God mij geroepen had om zijn Woord te prediken en onderwijzen en te zien wat het kon verwezenlijken. Het was zo mooi mensen te zien veranderen ten goede! Mensen die wedergeboren en vernieuwd werden, die nu de vreugde van de Heer ervoeren. Maar meer hierover later.

Laten we even teruggaan naar die eerste kleine gemeente die op 2 april 1972 ontstond in onze woonkamer. En hoewel ik eerder al schreef dat ik het eerste jaar in België zo moeilijk vond, begonnen mensen toch interesse te tonen, vooral door de verandering die ze zagen in de levens van nieuwe christenen. De kleine groep begon te groeien en onze woonkamer werd te klein. Dus begonnen we te zoeken voor een gebouw. En we vonden iets in de Uitbreidingsstraat in Berchem, een interessante en toepasselijke naam! We namen onze intrek in 1973.

1972 was een druk jaar geweest. Naast het begin van een gemeente bij ons thuis sprak ik ook op enkele jeugdweekenden in Nederland en Noord Ierland. Een groep jonge mensen uit Nederland verbleef bij ons voor een week van Bijbelstudie en opleiding. Ook hadden we heel wat bezoekers uit Canada en op één maand waren er meer dan 40 mensen die enkele dagen en nachten bij ons in huis waren. Toen had Marina een inzinking………! (Ga naar Overpeinzingen).