MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.77

Standard

Nr.76 ended with: “Now just think, what would have happened had I not been home that evening?! Someone had kept me at home………….!” (See richardandmarina.net)

Marina slowly regained strength and the small assembly grew. However, there was a problem; many people in those days did not have cars yet. Quite a few were living at some distance from our meeting place and had to be picked up. But our car, as most others, was quite small and could not hold very many. Several families had quite a number of children, and so we would have to drive twice or have two cars go to pick them up. Marina and I started asking the Lord to provide for a Volkswagen bus so that we could take more people in one time. Of course we did not have the money for that. We had our car as a trade in, we also had some money saved, but we were a $1.000.00 short, which was a lot of money in 1972, more like $5,000.00 today.

We kept on praying and received the assurance that the Lord would provide in some way. So I went to the garage and by faith ordered the bus. It would take about two weeks before we could get it. A whole week went by, but nothing happened. One week before having to pick up the bus, we received a letter from good friends in Canada. They had a bad car accident, but the insurance covered it all, plus some. They did not really need all the money and when the husband came home from work that day, he said to his wife, “It was put on my heart today to send money to Richard and Marina.” His wife replied that she had felt the same way. They knew nothing about our need and our prayers to God for help. Enclosed with the letter was a cheque for $1,000.00. Amazing! We praised the Lord and thanked Him for His undertaking and for the fact that He had put it on the hearts of our friends to send us this money just at the right moment! Time and again the Lord provided, sometimes in little, other times in big things, absolutely amazing! Do you think there is a God……..? (See Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.77

Standard

Nr.76 eindigde met: “Stel u nu eens voor wat er gebeurd zou zijn moest ik die avond niet thuis geweest zijn! Iemand had mij thuis gehouden………!” (Zie richardandmarina.net)

Marina begon langzaam haar kracht terug te krijgen en de kleine gemeente groeide. Maar er was een probleem, veel mensen in die tijd hadden nog geen auto. Sommigen woonden een heel eind van het gemeentegebouw en moesten opgehaald worden. Onze auto, zoals de meesten, was tamelijk klein en kon maar enkele mensen meenemen. Er waren wat gezinnen met heel wat kinderen en we moesten daarom soms twee keer of met twee auto’s rijden. Marina en ik begonnen te bidden en de Heer te vragen om te voorzien in een Volkswagen busje zodat we meer mensen in een keer konden vervoeren. Maar we hadden daar natuurlijk het geld niet voor. We konden onze auto inruilen en hadden ook wat spaargeld, maar we kwamen toch ongeveer $1,000.00 te kort, wat heel wat was, te vergelijken met ongeveer $5,000.00 nu.

We bleven bidden en ontvingen de zekerheid dat de Heer zou voorzien. Dus ging ik naar de garage om in geloof de bus te bestellen. We zouden hem in twee weken kunnen krijgen. Een week ging voorbij zonder dat er iets gebeurde. Toen, in de tweede week voordat we de wagen zouden afhalen, kregen wij een brief van goede vrienden in Canada. Zij hadden een zwaar auto ongeluk gehad, maar de verzekering betaalde alles, plus nog extra. Zij hadden al het geld eigenlijk niet nodig en toen de man die dag thuis kwam van zijn werk zei hij tegen zijn vrouw, “Het werd vandaag op mijn hart gelegd om geld te sturen naar Richard en Marina.” Zijn vrouw antwoordde dat zij hetzelfde gevoel had gekregen. Zij wisten totaal niets van onze nood en ons gebed tot de Heer voor hulp. Ingesloten zat een cheque voor $1,000.00! Wonderbaarlijk! Wij prezen de Heer en dankten Hem voor zijn voorziening en het feit dat Hij het op de harten van onze vrienden had gelegd om ons dit bedrag te sturen op het juiste moment! Keer op keer hebben we zo Gods voorziening ervaren, zowel in kleine als ook in grote dingen, echt ongelooflijk! Denkt u dat er een God is………………? (Zie Overpeinzingen)