MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.76

Standard

Nr.75 ended with: “During one month we had more than 40 people staying with us for several days and nights. Then Marina had a breakdown…………!” (See richardandmarina.net).

With that many visitors and others coming and going, plus also Sunday morning and evening services and a weekly Bible study and prayer meeting, all in our house, it was no surprise that Marina went down. However, the straw that broke the camels back took place on an evening when I “happened” to be home. Marina was upstairs taking a bath and I was in the living room reading a book. Marina likes a hot bath and so whenever the water cools down, she lets some out and fresh hot water in. I could hear this downstairs, but all at once I noticed that the water just kept running. I waited a bit yet, went upstairs and knocked on the bathroom door but got no reply. So I opened the door and found Marina on the floor unconscious. I picked her up and carried her to the bedroom, finding out how heavy an unconscious person is.

I put her on the bed and called the doctor, who came right away. In Belgium doctors make house calls. He slapped Marina on the face and I said, “Doctor, not so hard” but I guess he knew what he was doing. Slowly she came to; was I ever relieved! After checking the bathroom and talking together, we discovered what had happened. We had the kind of hot water heater that heats the water with a gas flame. The burned gas goes outside through an exhaust pipe. But that night there was a storm and the wind was right on our house, blowing the burned gas back into the bathroom. Marina not feeling well got up to get out of the bath, fainted and fell on the floor. The doctor, who knew us quite well told Marina not to entertain anymore visitors, prescribed her some medications and told me to take Marina to the park every day and walk with her to regain her strength. And so we did, it was a new experience for us, as on the prairies in Saskatchewan people don’t go walking. 🙂 Now just think, what would have happened had I not been home that evening?! Someone had kept me at home………….! (See Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.76

Standard

Nr.75 eindigde met: “Ook hadden we heel wat bezoekers uit Canada en op één maand waren er meer dan 40 mensen die enkele dagen en nachten bij ons in huis waren. Toen had Marina een inzinking………!

Met zoveel bezoekers, als ook de gemeentesamenkomsten op zondagmorgen en avond en een wekelijkse Bijbelstudie en bidstond in ons huis, was het geen wonder dat Marina een inzinking kreeg. Maar de druppel die de emmer deed overlopen was iets dat gebeurde op een avond dat ik “toevallig” thuis was. Marina was boven in bad terwijl ik in onze woonkamer zat te lezen. Zij houdt van een warm bad en zo, wanneer het water begint af te koelen, laat ze wat weglopen en vult dan aan met nieuw warm water. Ik kon dat beneden horen, maar plots besefte ik dat het water maar bleef lopen. Ik wachtte nog even en ging toen naar boven waar ik op de deur klopte maar geen antwoord kreeg. Ik deed de deur open en vond Marina op de vloer, bewusteloos. Ik droeg haar naar onze slaapkamer en legde haar op bed, terwijl ik ontdekte hoe zwaar een bewusteloos mens is. Ik belde de dokter, die onmiddellijk kwam. Hij sloeg nogal hard met zijn hand op haar wangen zodat ik zei, “dokter, niet zo hard” maar besefte dat hij wel wist wat hij deed. Langzaam aan kwam zij bij; wat was ik opgelucht!

Nadat we de badkamer bekeken hadden, beseften we wat er gebeurd was. Wij hadden een water verwarmer op gas. De verbrande lucht werd door een buis naar buiten geblazen. Maar die avond stormde het nogal en de wind stond op ons huis gericht, zodat de giftige lucht terug naar binnen kwam. Marina voelde zich niet goed en wilde uit het bad stappen, maar viel bewusteloos op de vloer. De dokter die ons goed kende zei tegen Marina dat ze geen “pension” meer mocht houden. Hij schreef haar medicatie voor en gaf mij de opdracht iedere dag met haar in een park te gaan wandelen. En dat deden we, een heel nieuwe ervaring, want op de prairies in Saskatchewan gaan mensen niet met elkaar wandelen. 🙂  Stel u nu eens voor wat er gebeurd zou zijn moest ik die avond niet thuis geweest zijn! Iemand had mij thuis gehouden………! (Zie Overpeinzingen)