OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.56

Standard

Nr.55 eindigde met: “Wij begonnen heel sterk Gods leiding te ervaren ivm ons toekomstig zendingswerk in Europa. Bepaalde dingen begonnen duidelijk te worden en wij zagen Nederland en België dichterbij komen.. ………!”

Wij genoten echt van de gemeenschap bij WBC. Een Open Broeder Gemeente verschilt wat van andere kerken, ik zeg niet ze beter is, gewoon anders. Er waren drie dingen die mij echt raakten en waarmee ik het volledig eens was. 1. Ik geloof dat de Bijbel leert dat er een meervoud van leiders of oudsten in een gemeente moeten zijn, niet één man. Voorgangers worden dikwijls gezien als een speciale groep van mensen, op een beetje hoger niveau dan de leken, zoiets als priesters in de Katholieke Kerk en in het O.T. Begrijp me niet verkeerd, ik veroordeel geen voorgangers en ik dank God voor iedere man die zich geroepen voelt voorganger te zijn, maar ik heb me nooit goed gevoeld als DE voorganger van een kerk.

2. Ik geloof dat de Bijbel leert dat alle N.Testamentische gelovigen priesters zijn. De meeste evangelische gemeenten geloven dat, maar het wordt over het algemeen niet omgezet in de praktijk.

3. Ik geloof dat we het voorbeeld van de eerste christenen dienen te volgen en iedere zondag communie, avondmaal of het “breken van het brood” dienen te vieren. Deze drie dingen werden bij WBC geloofd, geleerd en in de praktijk gebracht. Ik heb altijd geloofd dat hoe dichter wij bij de leer en praktijk van de eerste kerk konden blijven, hoe beter. Deze overtuiging heeft later veel zegen gebracht in het werk in België. Ik realiseerde dat de Heer ons dingen toonde en ons aan het voorbereiden was voor onze toekomstige bediening in Europa.

Ondertussen bleven we doorgaan met evangelisatiesamenkomsten en predikingen. De oudsten van WBC droegen ons op aan het werk van de Heer, hetgeen inhield dat wij steun ontvingen van WBC zoals de Heer voorzag, en dat dit aan andere gemeenten bekendgemaakt werd, waarvan wij dan ook af en toe wat steun ontvingen. Wij bleven op de Heer vertrouwen om in onze noden te voorzien en maakten die noden nooit bekend. We ontvingen genoeg om van te leven, maar hadden niets extra en toen onze drie meisjes vroegen voor driewielertjes hebben we dat in gebed bij de Heer gebracht. Enkele dagen later kregen we telefoon……..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.