OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.17

Standard

Nr.16 eindigde met: Maar er was nog een derde positief resultaat……!

Er was niet alleen het begin van brandalarmoefeningen, en de wondermooie geestelijke ervaring die ik had als het gevolg van het vernederen van mezelf, er was nog iets dat mij echt raakte, namelijk de reactie van het hoofd van de school. Toen hij het verhaal hoorde heeft hij zich bijna ziek gelachen. En waarom was dat zo speciaal? Omdat hij, die een zeer geestelijk en goddelijk man was, een echt gevoel voor humor had en dat was voor mij zeer indrukwekkend. Vergeet niet dat één van de dingen die mij tegenhield om mij aan God over te geven was het idee dat geloven ernst in hield en dat er niet gelachen mocht worden en men geen plezier kon hebben. Wat had ik het mis! Ik ontdekte dat christenen veel lachen. Het christelijke geloof is een vreugdevol geloof, het verleden is vergeven, het heden in Gods handen en de toekomst verzekerd, wauw! Ik geloof dat God humor heeft, als je me niet gelooft kijk maar eens in de spiegel! 🙂 De bijbel zegt zelfs: “Een vrolijk hart bevordert de genezing: Spr.17:22.

En ik ontdekte ook dat het christelijk geloof een zingend geloof is. Het evangelie van Gods genade doet ons: “Spreken onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen” Ef.5:19. Denk eens aan de duizenden liederen en andere muziek, waaronder de Messias van Handel, gemaakt zijn door christenen. Fanny Crosby, een blinde vrouw, heeft meer dan 8.000 liederen geschreven. Ik stond perplex toen ik dit allemaal ontdekte en realiseerde hoe rijk ik als christen ben, prijs de Heer!

Toen de bekende agnosticus Robert Ingersoll  stierf, stond er op het gedrukte begrafenis programma: “Er gaat niet gezongen worden.” Als je van plan bent om een begrafenis van een ongelovige, een agnosticus of een scepticus bij te wonen, verwacht geen liederen of lofzangen. Zonder God, zonder Christus, zonder verlossing en zonder hoop, hoe zouden ze kunnen zingen? Op mijn begrafenis gaat er wel gezongen worden, echte liederen van overwinning, prijs de Heer! Ik zie er al naar uit! 🙂 Maar, in de wil van de Heer, ga je eerst nog veel meer van mij horen, want er was nog iets dat ik ontdekte, iets tamelijk ernstigs……! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.