OVERPEINZINGEN VAN EEN ”OUDERE” MAN. Nr.16

Standard

Nr.15 eindigde met: Verschillende positieve dingen zijn uit dit geval gekomen, maar daarover later.”

Je vraagt je misschien af hoe er iets positiefs kon komen uit zoiets zots als een kalf in een meisjesgebouw plaatsen. En toch gebeurde dat. In de eerste plaats iets praktisch. Ook al had het College brandtrappen, brandblussers, enz., men had nog nooit een brandalarmoefening gehouden, hoe vreemd dat ook mag klinken. Maar nu, nadat een aantal van de meisjes die wakker geworden waren gedacht hadden dat iemands wekker afgelopen was, zag men de nood in van zulke oefeningen. Heel goed dus!!!

            In de tweede plaats iets persoonlijks. Ook al vonden de meeste studenten en stafleden dat dit een grap geweest was, toch waren er ook die er aanstoot aan genomen hadden. Dat deed mij besluiten om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan het gehele College. En zo, de volgende dag na het middageten, wanneer er aankondigingen gedaan werden, vroeg ik of ik ook iets mocht zeggen. Ik stond op van de tafel en vertelde iedereen dat dit echt als een grap bedoeld was, maar dat ik gemerkt had dat sommigen hier aanstoot aan genomen hadden en dat ik daarom mijn verontschuldigingen aanbood. Je hebt gewoon geen idee hoe moeilijk dit voor mij was, om als jonge christen voor alle studenten en stafleden mijn excuses aan te bieden. Ik had niet veel van de maaltijd genoten, terwijl ik daar zat te wachten met klamme handen. Maar wat een geweldige zegen werd dit voor mijn geestelijk leven. De Bijbel zegt dat als we ons vernederen, de Heer ons tegemoet komt, en dat deed Hij zeker. Het was echt een vernederende ervaring en het vernietigde een deel van mijn oude ik in mij, met als gevolg dat er meer ruimte kwam voor de Heilige Geest. Dat betekent niet dat ik anderen aanmoedig om kalveren in meisjesgebouwen te plaatsen :-), maar ik moedig een ieder wel aan om zich voor de Heer te vernederen, en de Heer zal je tegemoet komen en zegenen. Maar er was nog een derde positief resultaat……! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.