OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

WONDERBAARLIJKE DINGEN. (10)

DE BIJBEL EN DE MEDISCHE WETENSCHAP. (1)

Omdat ze zich heel ziek voelde, ging onze dochter in België een paar weken geleden naar een ziekenhuis waar ze onmiddellijk in quarantaine geplaatst werd nadat ze de verpleegster verteld had dat de dokter had gezegd dat ze de besmettelijke Clostridium difficile-bacteriën, ook C. difficile genoemd, had. Na enkele dagen bleek dat ze die bacterie toch niet had, ook al was ze erg ziek en ze mocht naar huis. Ik moest glimlachen toen ik dit hoorde, natuurlijk niet omdat zij ziek was, maar omdat 3.500 jaar geleden Mozes dit al in praktijk bracht. Sprekende over een persoon met melaatsheid, hetgeen ook besmettelijk is, schrijft hij in Leviticus 13:46: “Zolang hij de plaag (besmettelijke melaatsheid) heeft, blijft hij onrein; hij is onrein; afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn.” WONDERBAARLIJK, niet? “Afgezonderd zal hij wonen, buiten de legerplaats zal zijn verblijf zijn,” dat betekent geïsoleerd, in quarantaine. Die praktijk van het isoleren van zieken heeft meegeholpen Europa van de ondergang te redden. Van 1346 tot 1353 heeft de Zwarte Dood 1/4 tot 1/3, miljoenen mensen in Europa gedood. Het heeft 200 jaar geduurd voordat Europa terug hetzelfde bevolkingscijfer had als voordien.  “Een historisch keerpunt, evenals een enorme menselijke tragedie, de Zwarte Dood van 1346-53 is ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis,” zegt Ole J Benedictow op History Today. Quarantaine was onbekend behalve bij de Joden, waar er weinig doden voorkwamen. Een tweede dat geholpen heeft de Zwarte Dood te stoppen was wat Mozes schrijft in Deut.23:12-13: “Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen bedekken.” In de middeleeuwen hadden mensen geen toiletten, ze deden hun behoeften overal, op straat, langs de weg, achter hun huis, enz. Sommigen hadden een emmer in huis, maar wierpen dan de inhoud ervan op straat. Men kan zich goed voorstellen wat een stank er moet geweest zijn in de steden en dorpen. De ratten liepen door dit alles, insecten broeden er op, het water was verontreinigd en mensen werden ziek. En omdat gezonde mensen bij de zieken in huis woonden, verspreidde de ziekte zich zeer snel. Dit was niet het geval in Joodse wijken of gemeenschappen en dat viel op. In feite, men gaf de Joden de schuld van het verspreiden van de ziekte onder de niet-Joden en een geweldige Jodenvervolging vond plaats. Maar toen men de voorschriften van Mozes, 3.500 jaar geleden geschreven, begon op te volgen kwam de Zwarte Dood langzaam ten einde. WONDERBAARLIJK. Hoe wist Mozes deze dingen? (Wordt vervolgd).

the bible and medical science

 

 

 

 

 

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.