OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

Standard

VERBAZINGWEKKENDE en WONDERBAARLIJKE DINGEN. (7)

“Slecht nieuws,” Jezus is niet geboren op 25 december. VERBAZINGWEKKEND-nieuws over wanneer Hij dan wel geboren is en dat zou uw hart wel eens kunnen ontroeren, zoals bij mij.

In het Lucas evangelie, hoofdstuk twee, lezen we over de herders die ‘s nachts buiten de wacht hielden over hun kudden, dat was niet in de winter, maar ongeveer half maart en begin april. Dat is de Hebreeuwse maand Nisan. Waarom waren de herders ’s nachts buiten? Omdat dit de tijd was dat de lammetjes geboren werden. Interessant, ook de tijd voor de geboorte van Gods Lam. Is het niet bijzonder dat herders die aan het uitkijken waren voor de geboorte van lammetjes, degenen waren die door God gekozen werden om de eersten te zijn om Zijn pasgeboren Lam te zien? Toch WONDERBAARLIJK, niet? Lammetjes die rond Bethlehem geboren werden, werden als offerlammen gebruikt. Wat een beeld van Gods Offerlam geboren in Bethlehem. Wonderlijk, niet? In Johannes 1:14 staat dat het Woord vleesgeworden is en onder ons gewoond (getabernakeld) heeft. Een van de mooiste beelden van Christus in het O.T. is de tabernakel. Hoelang heeft men aan de tabernakel gewerkt? Negen maanden. Hoelang was Jezus in Maria’s baarmoeder? Negen maanden. WONDERBAARLIJK. Wanneer was de tabernakel voltooid, wanneer kwam God in hun midden wonen? Op de eerste dag van Nisan, Exodus 40:1-2, de Bijbelse Nieuwjaarsdag voor de Joden. Iedere belangrijke gebeurtenis in het leven van Jezus viel op een speciale Joodse dag. Zijn triomfantelijke binnenkomst in Jeruzalem op Palmzondag, als de mensen hun offerlammeren brachten, en zo ook God zijn Offerlam bracht. Zijn dood op Pasen. Zijn opstanding op het Feest van de Eerste vruchten. En zijn Heilige Geest kwam op het Pinksterfeest. Jezus vervuld niet alleen de Feesten maar Hij vervult ook de thema’s van de Feesten. Is er een dag op de Joodse kalender die het thema van de geboorte van de Messias vervuld? Wat betekent Zijn geboorte? Een nieuw begin. Welke speciale dag beeld dit nieuwe begin uit? Als er al een is, dan is het zeker Nisan 1. In het O.T. kwam op Nisan 1 God in hun midden wonen. In het licht hiervan, zou het niet redelijk zijn aan te nemen dat Jezus ook op Nisan 1 onder ons is komen wonen? Toch WONDERBAARLIJK, nietwaar? De komst van Jezus, een nieuw begin, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Geloofd zij de Heer. Laat nu deze dateringszaak uw Kerst niet bederven, de datum is interessant, maar niet het belangrijkste, Zijn komst is, en die vieren we op 25 december. Hij werd geboren in een stal, is Hij al in uw hart geboren? Waarom laat u Hem niet binnen? Een gezegende Kerst toegewenst met veel van Gods vrede en vreugde. (Wordt vervolgd).

3 thoughts on “OVERPEINZINGEN VAN EEN OUDERE MAN.

 1. Hilde Demonie

  Zoveel jaren geleden … jouw woorden … die niemand wilde geloven … ikke wel!
  Verleden week een persoon die dezelfde woorden sprak … eindelijk !

  “Jezus werd geboren toen de herders in het veld lagen ”

  Is dat echt zo moeilijk om kerst te vieren in het voorjaar?

  Vader heeft geen exacte datum gegeven toen zijn Zoon op aarde kwam …
  De herders lagen in het veld …

  En Jezus komt terug … dat is een zekerheid …

  Vader geeft ons geen datum …
  Voor mij mag HIJ straks terug komen …

  mijn opdracht zit erop …
  2 zonen heel dicht bij elkaar gehouden en ik geniet van hun liefde voor elkaar …
  mijn man doet wat hij wilt – hij geniet nog van al die wierook van mensen die niet van Vader houden …

  Ik blijf nog genieten van Gods’ Woord … tot Hij me komt halen …

  liefs,
  XXXXXXXXXX

 2. dromer

  Eindelijk iemand die de Bijbel leest en toetst aan de werkelijkheid … Ik vind je boodschap zo geweldig … na al die jaren dat ik uitgescholden werd … God heeft toch wel Zijn Woord aan ons gegeven opdat wij als kinderen dat zouden verstaan? Dank, dank en dank XXXX XXXX

  Op do 20 dec. 2018 23:21 schreef richardandmarina R.Haverkamp posted: ” VERBAZINGWEKKENDE en WONDERBAARLIJKE DINGEN. (7) > “Slecht nieuws,” Jezus is niet geboren op 25 december. > VERBAZINGWEKKEND-nieuws over wanneer Hij dan wel geboren is en dat zou uw > hart wel eens kunnen ontroeren, zoals bij mij. In het Lucas evangelie,” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.