MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.192

Standard

Nr.191 ended with, “We had no idea that several miracles were about to happen………….!”(See richardandmarina.net).

Marina opened the door and greeted the lady standing there who said that they had heard from our neighbor that our house may be up for sale? Marina was quite surprised and answered her that I was not home, could she come back later? The lady said she would come back with her husband as they were interested in our house. Later on that day they returned, he was the police commissioner for southern Ghent. Their unmarried daughter was also with the police and they were looking to buy a house for her. We showed the whole house, garage and yard and they said they were definitely interested and could come back the next morning to meet our realtor. After they left I phoned him and told him that we had some folk who were interested in our house. When I told him their name, he laughed and said not to expect much, as he had shown them a number of houses already and every time they were interested, but then changed their minds.

The next morning the couple returned and also the realtor. He went through the whole house with them, left them upstairs, came down to us and asked us again how much we wanted for the house. I told him that he knew that already and that we were sticking to that price. He frowned and went back upstairs, and a little later the three of them came down with a smile on their faces, yes, they wanted the house and agreed to the price, unbelievable! Not only that, but I had a list of some 23 things that needed to be done to the house before we could sell it. The policeman told us not to do anything whatsoever, as they themselves would fix up the house the way they wanted it. He had also studied to be an architect and loved to fix up old buildings. What a relief, as I was quite worried about all the work that needed to be done and how I would get it all done.Talk about a miracle, the realtor was so impressed that he and his wife took us out for a very expensive dinner and we had a great opportunity to witness to them.

Miracle number two: together with the buyers we went to a lawyer to get all the legal paperwork done. She was a very nice and friendly lady who had a young man, her secretary present too. She had a list of fourteen things that needed to be looked into and checked. I was asked about mortgages and I answered that we didn’t have any. She looked surprised and asked how we were able to buy the house. When I told her what had happened, she was absolutely amazed………..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE ” MAN. Nr.192

Standard

Nr.191 eindigde met: “We hadden geen idee dat we op het punt stonden enkele wonderen te ervaren……………….!” (Zie richardandmarina.net).

Marina deed de deur open en begroette de vrouw die aangebeld had. Ze vertelde dat ze van onze buren gehoord had dat ons huis misschien verkocht werd? Marina was totaal verrast en zei dat ik niet thuis was en of ze later zou kunnen terugkomen? De vrouw antwoordde dat ze en haar man tegen de avond zouden langs komen. En dat gebeurde ook. Hij stelde zich voor en vertelde dat hij de politiecommissaris was voor Gent Zuid. Hun dochter was ook bij de politie en ze wilden een huis voor haar kopen. We toonden het gehele huis, de grote garage en de tuin. Ze zeiden dat ze echt geïnteresseerd waren en morgenvroeg zouden terugkomen om de makelaar te spreken. Na hun vertrek belde ik de makelaar en vertelde hem dat we mensen hadden die interesse in ons huis hadden. Toen ik hun naam vernoemde, lachte hij en zei dat hij hen al verschillende huizen had getoond en iedere keer waren ze geïnteresseerd, maar veranderden dan weer van gedachten.

De volgende morgen kwam het echtpaar terug en ook de makelaar. Hij ging door het hele huis met hen, liet hen toen boven achter en kwam naar beneden en vroeg ons opnieuw naar de prijs. Ik vertelde hem dat hij dat al wist en dat we daar niet vanaf gingen. Hij fronste en ging terug naar boven, even later kwamen ze alle drie naar beneden met een glimlach op hun gezicht, ja, ze kochten het huis en waren bereid ons die prijs te betalen, gewoon ongelooflijk! En niet alleen dat, maar ik had ook een lijst met 23 dingen die gedaan moesten worden voordat we het huis konden verkopen. De man zei ons helemaal niets te doen, omdat ze zelf de veranderingen zouden aanbrengen zoals zij die wilden. Hij had voor architect gestudeerd en hield er van oude gebouwen te restaureren. Wat een geweldige opluchting want ik zag er echt tegen op om al dat werk te doen. Spreek van een wonder, de makelaar was zo onder de indruk dat hij ons trakteerde op een grote maaltijd in een duur restaurant en we kregen de gelegenheid om met hem en zijn vrouw over het evangelie te spreken.

Een tweede wonder: samen met de kopers gingen we naar een notaris, een heel vriendelijke vrouw die een jonge man als secretaris bij zich had. Ze had een lijst van 14 dingen die onderzocht moesten worden. Ze vroeg mij of er hypotheken op het huis waren en ik antwoordde haar dat die er nooit geweest waren. Ze keek heel verrast en vroeg mij hoe we huis dan hadden kunnen kopen. Toen ik haar vertelde hoe het gegaan was, keek ze me stomverbaasd aan……….! (Ga naar Overpeinzingen).