MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.194

Standard

Nr.193 ended with, “But now we had about six weeks to find another house and move, to us that seemed almost impossible, but God………………!” (See richardandmarina.net).

We were very thankful that our house was sold overnight, but we were not looking forward to driving all over the place to look for a house to rent, having to fix it up, as usually is the case, then moving, and all this in 6 weeks.

As I drove to the store one morning, I came to the street where I was to turn left, but “something” inside me said, “Turn right.” I hesitated for a moment but then turned right. Just a little down the road, again “something” said, “Turn left.” I did and after about 150 meters I saw a nice bungalow with a sign in front, “For rent.” I took the phone number, went to the store and then drove home and told Marina about this. I asked her whether she would like to go and see this house. She agreed and we drove over. I rang the doorbell and a lady opened the door. I asked her about the house which she herself was renting but was soon moving out. We looked it over and it was just right, Marina said right away, “That’s for us.” That morning we had read Ps.25 en verse 12 had touched us, “Who is the man that fears the Lord? Him shall He teach in the way He chooses.”

There were several suitcases standing in the hallway and the lady told us that she was going on holidays to Spain the next day, “You caught me just in time.” We talked things over and were able to buy her curtains, her dishwasher and several other things. We went home, phoned the owners, had a meeting with them that evening and rented the house, unbelievable! The rent was a bit high, but the wonderful thing was that we did not have to do any fixing up at all, no painting, no wallpapering, no new rugs to put in, etc., etc. We could move right in without spending a cent. This was the first time that we were able to do that, all other times, we had to spend a lot of money and a lot of time fixing up a house. Now everything was just perfect, what a relief and what a provision from the Lord!

Before the moving we had to get rid of a lot of things we didn’t need and which had been collected over the years. Thank God for Robert, a dear Christian brother who helped me much of the time. I don’t know what I would have done without him. And then, finally, shortly before leaving for Canada, we moved into our “dream house” provided by the Lord, what a joy………! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.194

Standard

Nr.193 eindigde met: “Maar nu hadden we ongeveer 6 weken om een ander huis te vinden en te verhuizen. Het leek ons eigenlijk onmogelijk, maar God…………….! (Zie richardandmarina.net).

We waren heel dankbaar dat ons huis zomaar ineens verkocht was, maar we zagen er wel tegen op om overal te gaan rondrijden om een huis te zoeken dat we huren konden, het dan op te knappen en te verhuizen, en dat allemaal in 6 weken.

Terwijl ik op een morgen naar de winkel reed, kwam ik bij een stopteken waar ik naar links moest, maar “iets” van binnen zei “Naar rechts.” Ik aarzelde even maar sloeg toen toch rechts af. Een beetje verder zei dat “iets”, “Naar links.” Ik volgde die ingeving en zo’n 150 meter verder zag ik mooie bungalow met een bord “Te huur.” Ik noteerde het telefoonnummer, reed naar de winkel en terug naar huis waar ik Marina vertelde wat er gebeurd was. Ik vroeg haar of ze het huis wilde zien. Jazeker, heel graag en dus reden we er heen. Ik belde aan en een vrouw deed de deur open. Ze vertelde ons dat ze spoedig ging verhuizen. We mochten het huis bezichtigen en het was precies iets wat ons paste. Marina zei onmiddellijk, “Dit is voor ons.” We hadden die morgen Psalm 25 gelezen en vers 25 had ons aangesproken, “Wie is de man die de Here vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.”

Er stonden enkele koffers in de hal en de vrouw vertelde ons dat ze de volgende dag met vakantie naar Spanje ging, “Jullie hebben me juist op tijd getroffen.” We spraken met elkaar en we konden verschillende dingen van haar overnemen, de gordijnen, de afwasmachine, en nog andere. We reden naar huis, belden de eigenaar met wie we diezelfde avond nog samenkwamen en huurden het huis, ongelooflijk! De huur was iets meer dan we gedacht hadden, maar het voordeel was dat we niets aan het huis hoefden te doen, niets verven, niet behangen, geen nieuwe vloeren leggen, enz. enz. We konden er zo in zonder een cent uit te geven. Dit was voor ons de eerste maal, de vorige keren hadden we heel veel werk gehad en had het ons altijd heel wat gekost aan tijd en geld. Dit huis was kant en klaar, het kon eigenlijk niet beter! Wat een wonderlijke voorziening van de Heer!

Voordat we konden verhuizen moesten we eerst nog heel wat dingen die we door de jaren verzameld hadden opruimen en wegdoen. God zij dank voor een lieve broeder in de Heer, Robert, die mij geweldig geholpen heeft, ik weet niet hoe ik het allemaal zonder hem had kunnen doen. En dan eindelijk, kort voordat we naar Canada vertrokken konden we in ons droomhuis intrekken, ons geschonken door de Heer, wat een vreugde……….! (Ga naar Overpeinzingen).