MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.178.

Standard

Nr.177 ended with, “We signed and had ourselves a house, but……………..!” (See richardandmarina.net)

Yes, we had just bought our first house, thanks to the two Belgian couples who gave us interest free loans. When years later we sold the house, we had enough money to buy the condo we are living in now here in Elmira, Canada, and we still thank the Lord for the love and kindness of these brothers and sisters in Christ who made this possible.

And yes, we had just bought a house for quite a reasonable price, but……., it was an old house and needed an awful lot of renovations. And so for almost three months, besides holding Bible studies, preaching and visitation, we worked on the house. Thank God for our co-worker Henk Gelling, who came from Limburg quite a number of Saturdays, bringing along two or three other men, to help us with the work. And then in January 1991 we were able to move into it. That same month on the 16th, our first grandchild was born to our second daughter Lily and her husband Bart. Little Emma Vanhyfte was a bundle of joy and we thanked God for her. And now, in 2016, she is married to an Englishmen and they are together involved in missions.

I had been holding home Bible studies in the northern part of Ghent and a number of people had become true born again Christians. Baptisms took place and these folk joined the Ghent church which was located in the south of the city. But this caused the assembly there to become so large that the building was filled to overflowing. Something needed to be done. To find a larger building was pretty well impossible and not affordable. So a group of believers, many from the north side of Ghent, hived off and we started a new church in Mariakerke, a northern suburb of Ghent. This assembly became known as the travelling church, as for different reasons we had to change buildings a number of times. We even met for some time in an old castle in Ghent.

In the east of Belgium, the work had continued to grow too and there were now 12 assemblies. In East Flanders four, also four in West Flanders and in the Antwerp region four. All praise to God, how wonderful had the Spirit of God moved, amazing, 24 churches in less than 20 years, and that in such a difficult West European country, unbelievable! All we can say is, look what the Lord has done! And what a privilege to have been allowed a part in that all. But just as God is real, so is the enemy and we had experienced his opposition many a time already in different ways, and now unknowing to us, he was attacking again and we were to soon find that out…………..! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.178.

Standard

Nr.177 eindigde met: “We tekenden en hadden dus nu een eigen huis, maar……………!” (Zie richardandmarina.net).

Ja, we hadden juist ons eerste huis gekocht dank zij de twee Belgische echtparen die ons renteloze leningen gaven. Toen we jaren later ons huis verkochten hadden we voldoende om de condo waar we nu in wonen hier in Elmira, Canada, te kopen. En we danken God nog steeds voor de liefde en goedheid van deze broeders en zusters in de Heer.

En jazeker, we hadden juist een huis gekocht voor een hele redelijke prijs, maar…….., het was een heel oud huis en er moest veel gerenoveerd worden. En zo voor bijna drie maanden, terwijl ik doorging met Bijbelstudies te geven, te prediken en mensen te bezoeken werd er hard aan het huis gewerkt. God zij dank voor onze medewerker Henk Gelling die een heel aantal zaterdagen helemaal van Limburg kwam, met twee of drie andere broeders om ons te helpen. In januari 1991 konden we ons huis intrekken. Diezelfde maand, op de 16de werd ons eerste kleinkind geboren als dochtertje van onze tweede dochter Lily en haar man Bart. Kleine Emma Vanhyfte was een bundeltje blijdschap en we dankten de Heer voor haar. En nu, in 2016 is zij getrouwd met een Engelsman en zijn zij samen actief in de zending.

Ik had huiskamer Bijbelstudies gehouden in het noordelijk deel van Gent en een aantal mensen waren wedergeboren geworden. We hielden doopdiensten en deze nieuwe broeders en zusters kwamen mee naar de Gentse gemeente in het zuidelijk deel van de stad. Maar dat zorgde er voor dat het gebouw te klein werd en dat er iets gedaan moest worden, want zo kon het niet langer. We konden geen groter gebouw vinden en hadden daar ook de financiƫn niet voor. Daarom starten we met een groep mensen, de meesten van de noordkant van Gent, een nieuwe gemeente in Mariakerke, een voorstad van Gent. Deze kerk werd wel eens de reizende gemeente genoemd omdat om verschillende redenen zo dikwijl van gebouw veranderd moest worden. We zijn zelfs voor een bepaalde tijd samengekomen in een oud kasteel.

In Limburg, in het oosten van Belgie bleef het werk ook groeien en waren er ondertussen twaalf gemeenten. In Oost Vlaanderen waren er vier, alsook in West Vlaanderen en in de Antwerpse regio. Alle eer aan God, hoe wonderlijk was de Heilige Geest aan het werk, stel je voor, 24 gemeenten in minder dan 20 jaar, en dat in zo’n moeilijk West Europees land, ongelooflijk. We kunnen alleen maar zeggen, kijk wat de Heer gedaan heeft. En wat een voorrecht om daar aan te hebben mogen meewerken. Maar net zoals God echt is, is de duivel dat ook en wij hadden zijn tegenstand al heel wat keren meegemaakt op verschillende manieren. En nu, ons nog onwetende, was hij al weer bezig aan te vallen, zoals we spoedig zouden ontdekken…………..! (Ga naar Overpeinzingen).