OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.172.

Standard

Nr.171 eindigde met: ” Het was heel moeilijk, voor Marina en mij, maar vooral ook voor Rosa. Maar God………! (Zie richardandmarina.net).

Omdat de mens zich van het begin af aan al van God afgekeerd heeft, leven we nu op een gebroken planeet met veel miserie, pijn en dood. Dit is moeilijk te begrijpen, maar we weten dat we met God veel aankunnen. Hij verlost ons niet noodzakelijk uit onze problemen, maar Hij geeft ons wel de kracht om er door te geraken. We zien dat met onze dochter Rosa, zij heeft al gezegd dat, moest zij de Heer niet gekend hebben, ze waarschijnlijk allang een eind aan haar leven zou hebben gemaakt en zij begrijpt waarom velen dat wel doen, omdat ze het niet meer aan kunnen. Wij verheugen ons in haar standvastig geloof.

“Maar God……….!” En wij? Het was heel moeilijk voor ons, terwijl we ons afvroegen wat onze toekomst inhield, maar van één ding waren we zeker, we wisten dat meer dan 25 jaar geleden de Heer ons geroepen had de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En daarna zond Hij ons naar België, waar Hij wonderlijke dingen deed die onze roeping bevestigden. Maar nu waren we terug in Canada. We wisten dat er niets veranderd was aangaande onze oorspronkelijke roeping en daarom gingen we door met Hem te dienen, waar Hij open deuren gaf. En die kwamen er. Ik werd gevraagd om een wekelijkse Bijbelstudie te geven in een gemeente in Toronto, om samenkomsten te houden in Beamsville, en om in verschillende kerken te prediken. Ook sprak ik op een zendingsconferentie hier in Elmira en bracht ik ook twee weken door in de provincie Alberta, waar ik in een paar gemeenten sprak en op een mannenconferentie.

Marina bleef bij Rosa en ik vloog naar België voor twee maanden, terwijl ik ook een aantal gemeenten in Wales bezocht en waar ik mocht overnachten in het huis van professor John Lennox in Cardiff. Je kunt hem op YouTube vinden waar hij debatteerd met Richard Dawkins en andere atheïsten en hij ook heel interessante lezingen geeft. Ik was in Wales om mensen bekend te maken met de nood in België en een oproep te doen voor gebed. In Belgie was het heel fijn vele gelovigen te bezoeken en ook onze twee dochters, Lily en Rini, die we geweldig misten. Zendelingen gezinnen worden vaak opgesplitst, hetgeen heel moeilijk is. Het betekent offers brengen, maar we zijn er van overtuigd dat de Heer uiteindelijk allen voor wie het iets gekost heeft, zal zegenen en belonen.

En zo bleven wij de Heer dienen met de geestelijke gaven die Hij ons gegeven had. Als u een echte wedergeboren christen bent, bent u ook behouden om te dienen en zult ge uw grootste vreugde en voldoening daarin vinden. De Schrift vernoemt ongeveer 25 verschillende gaven van de Heilige Geest, kent u de uwe en gebruikt u die ook? Waar leeft u voor en wat doet u hier eigenlijk……..? (Ga naar Overpeinzingen).

One thought on “OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.172.

 1. Maria Segers

  Waarvoor ik leef? En wat typeert mij?
  In mijn bijbel heb ik een kaartje zitten dat voor mij het antwoord geeft: (Ik lees het heel dikwijls!)
  Heer, ik geef U mijn hart
  ik geef U mijn ziel;
  ik leef alleen voor U
  Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta;
  Heer doe uw wil in mij.

  Achteraan dit kaartje staat gedrukt:
  Wees niet bezorgd!

  Wat mij verdriet deed
  bleek toch zinvol,
  wat ik niet wilde
  deed mij goed.

  Het inzicht kwam pas
  na het uitzicht
  en na mijn tranen
  levensmoed.

  Mijn gaven? En of ik ze gebruik?
  Mijn gave is vooral “barmhartigheid” tonen en dat doe ik dan ook met “blijmoedigheid”…zoals de bijbel ons ook leert in Romeinen 12:8 Ook onderwijzen aan kinderen en vrouwen is er één van…aan kinderen doe ik momenteel niet meer…maar ik spreek nog tot vrouwen met “wijze woorden” uit de bijbel en schrijf daarbij ook mooie gedichten als ik de bijbel overdenk! God heeft mij begenadigd…want net zoals Rosa zou het leven mij niets meeer zeggen als ik de Here God niet op mijn pad had ontmoet…want Hij leidt mij…zelfs door nog soms diepe dalen…maar die kunnen dan weer dienen om anderen tot troost te zijn…want HIJ HELPT MIJ OVERAL DOOR! EN EENS KOM IK BIJ HEM THUIS! Daar gaat mijn verlangen naar uit…maar hier te zijn is nodig om mensen te vertroosten met Hem, die ons oneindig liefheeft en Hij wil niemand verloren laten gaan! Johannes 3:16 is altijd mijn lievelingstekst geweest en is zeker dit jaar (volgende maand in maart) aan de orde wat mij weer in gang zet om het evangelie uit te dragen, daar waar er mensen mijn pad kruisen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.