OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.166.

Standard

Onze 1 jan. editie eindigde met, ” Volgende week gaan we terug naar waar we waren, 1983…………..!

Nee, we gaan dat nog even niet doen, omdat ik eerst nog iets wil delen dat aansluit bij verleden week. Toen citeerde ik de apostel Paulus toen hij schreef, “……………. één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt.” Met andere woorden, laat het verleden achter en strek u uit naar hetgeen voor u ligt. En wat een “verleden” Paulus had! Stel u voor, hij had christenen vervolgd, sommigen in de gevangenis laten gooien en anderen laten vermoorden. Kunt u zich voorstellen wat een schuldgevoel hij gehad moet hebben? Na zijn bekering is hij misschien wel de kinderen van sommige van deze mensen tegengekomen, wiens levens geruineerd waren, hoe moet hij zich wel niet gevoeld hebben? Maar hij wist dat hij het gedane niet ongedaan kon maken, hij kon het verleden niet veranderen. En dus, in plaats van voortdurend te betreuren wat hij gedaan had, waardoor zijn eigen leven geruineerd zou worden, aanvaardde hij God’s vergeving en ging voorwaarts, waardoor hij een geweldig verschil maakte over de gehele wereld.

Ik kan met Paulus meevoelen. Ik heb ook grote fouten gemaakt in het verleden, en ik heb daar echt spijt van, maar ik weet ook dat ik de klok niet kan terugdraaien of ongedaan kan maken wat ik verkeerd gedaan of gezegd heb. En de vijand van mijn ziel is heel knap en volhardend met het in gedachten brengen van het verleden en mij voortdurend aan te klagen over mijn fouten. En dat kan mij soms geweldig verlammen. Ik zou denken dat sommige van mij lezers, misschien zelfs velen ook rondlopen met schuld en spijt gevoelens ivm het verleden. En jullie kennen ook de aanklachten van de vijand. En op bepaalde ogenblikken wensen jullie ook dat je de klok kon terugdraaien om ongedaan te maken wat je verkeerd gezegd of gedaan hebt, maar dat is niet mogelijk.

Wat dan te doen? Eerst dienen we het verkeerde aan God te belijden om dan Zijn vergeving te aanvaarden. In de tweede plaats dienen we het verkeerde te belijden aan de gekwetste persoon of personen. En in de derde plaats moeten we eens voor altijd afrekenen met het verleden, zoals God eens voor altijd afgerekend heeft met onze zonden op het kruis, om ze nooit meer te herdenken, NIMMER! Laat ons dus niet blijven treuren, het verandert toch niets, behalve dat het onszelf kapot maakt. Laten we doen wat Paulus zei, het verleden vergeten en ons uitstrekken naar hetgeen voor ons ligt.

Wat een geweldige manier om 2016 te beginnen. Het verleden is gedaan, met schuld is afgerekend en nu gaan we voorwaarts voor God en onze medemens. Laten wij ook trachten de wereld te veranderen zoals die moordenaar, Paulus………………! (Ga naar Overpeinzingen).

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.