OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.156.

Standard

Nr.155 eindigde met: “Maar de vijand zat ook niet stil en er ontstonden problemen in Beerse………!”

Dat er moeilijkheden ontstonden in de kleine gemeente in Beerse was op zich niet vreemd. Ziet maar eens naar de gemeenten in het N.T. Paulus schrijft naar de Galaten, ” Het verbaasd me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd.” Gal.1:6. “Zo snel”, verkeerde leer had haar intrede al gedaan. Dat is één probleem dat zich voor doet, maar er zijn natuurlijk ook andere. Een van de meest voorkomende moeilijkheden is de onderlinge relaties. Dat is ook het grootste probleem in de wereld, mensen komen niet met elkaar overeen, en zo ontstaan, ruzies, huwelijksproblemen, familie vetes, oorlogen en noem maar op. Jezus is gekomen om relaties te herstellen, eerst tussen God en de mens en dan tussen mensen onderling. Maar dat gaat niet vanzelf en kost moeite en inspanning.

In Beerse was er geen verkeerde leer binnen geslopen, maar er waren wel wat spanningen tussen de gelovigen, sommigen hadden huwelijksproblemen en weer anderen waren lauw aan het worden. Er was ook een gebrek aan leiderschap, en al deze dingen samen veroorzaakten een verslapping in de aanwezigheid op de samenkomsten. En gezien dat dit al een kleine gemeente was, was dit teleurstellend. Toen ik op een zondagmorgen arriveerde waren er maar vijf mensen op de samenkomst, heel droevig en ontmoedigend. Enkele van mijn vrienden vonden dat ik mijn tijd daar aan het verknoeien was en suggereerden om de zaak te sluiten en de gelovigen naar een andere kerk in een nabijgelegen stad te laten gaan.

Ik reed naar huis, ging de trap op naar mijn studeerkamer, nam mijn Bijbel en viel op mijn knieën bij mijn stoel met de Bijbel open bij Matt.16. Ik begon te bidden en opnieuw de bekende woorden van Jezus te lezen in vers 18, “….Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Ik bad heel ernstig en zei, “Heer Jezus, dit zijn uw woorden. U hebt gezegd dat ge uw gemeente zoudt bouwen en dat de poorten van het dodenrijk haar niet zouden overweldigen. Maar in Beerse zijn de poorten van het dodenrijk wel bezig de gemeente te overweldigen, gaat U dat toelaten? Ik zal mensen bezoeken, ik zal prediken en onderwijzen, maar U moet uw gemeente bouwen.” Ik bleef lange tijd op mijn knieën. Vandaag is er een gemeente in Beerse met zo’n 45 mensen, hetgeen tamelijk is voor een Europees Katholiek land, er is een eigen gebouw en twee oudsten die de gemeente leiden.  Er wordt geëvangeliseerd en vorige jaar zijn er verscheidene mensen gedoopt, geloofd zij de Heer. In 1997 kwam de Henry Heikoop familie uit Canada om drie jaar in Beerse te wonen en werken. Zij waren een echte bemoediging en hadden een geweldig getuigenis in het dorp.

Ik heb dit geschreven om te laten zien dat er een ware strijd gaande is, dat er een vijand is, maar dat er ook een manier is om hem te verslaan, namelijk door gebed en door te staan op Gods woord en beloften.

Ons huis was dikwijls een drukke plaats, drie gemeenten ontstonden in onze woonkamer, en vader en moeder waren nogal bezet, hetgeen niet altijd zo plezierig was voor onze kinderen……..! (Ga naar Overpeinzingen).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.