MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.102

Standard

Nr.101 ended with: “A lot of work would have to be done to the house part of the mill before we would be able to move in during July or August. However, there was one real problem……! (See richardandmarina.net)

Our house in Antwerp was rented with a 3 year contract. If we got out before the 3 years were , we would have to pay at least 3 months’ rent. This is 42 years ago, contracts may be different now. That was a real problem for us as we did not have much money, and we needed every cent to fix up the house in Beerse. What to do? After praying about this and talking it over with our co-worker, he and his wife decided to rent our house. So together we went to see the landlord to talk with him about our move. We told him that we had a couple who would like to rent the house and take over the contract. It took some talking, but after some time he decided to let us go, since we had been very nice to him and kept the house in a very good condition. Thank God, what a relief, not having to pay anything, praise the Lord!

And so we started getting things ready to move. Two youths, from our home church in Canada and just out of high school came over towards the end of June. The girls stayed with us for about 3 months. They were a tremendous help in getting ready for the move and then, after we had moved, they scraped off and cleaned the outside walls of the mill and repainted the whole place, what a job! How thankful we were for them. They slept high up in the round tower, going up two narrow stairs to their “bedroom.” Other people helped us fix up the house, painting, wall papering, putting in central heating, etc. Finally the place was ready and we moved in. One of the first services was the wedding of a young couple from Beerse, right in our living room. It went real well but caused a lot of talk in the town. However when the wedding and the feast were over and people went home, something very tragic happened…….! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.102

Standard

Nr.101 eindigde met: “Maar er zou nog hard gewerkt moeten worden om het huisgedeelte van de molen woonklaar te maken. Er was echter één groot probleem..!” (Zie richardandmarina.net).

Ons huis in Antwerpen was gehuurd met een contract van 3 jaar. We konden er niet uit voordat die 3 jaren voorbij waren, anders zouden we minstens 3 maanden huur of zelfs meer moeten betalen. Dit is 42 jaar geleden, misschien zijn de contracten nu anders. Dit was een groot probleem voor ons, daar we niet veel geld bezaten en we iedere cent nodig hadden voor de renovatie van het huis in de molen in Beerse. Wat te doen? Na veel gebed en het besproken te hebben met onze medewerker, besloten hij en zijn vrouw het huis te huren. En dus gingen we samen naar de eigenaar en vertelden hem over onze verhuizing, en ook dat we een echtpaar hadden die zijn huis wilden huren en ons contract wilden overnemen. We hebben heel wat moeten praten, maar uiteindelijk besloot hij ons te laten gaan, daar wij altijd een goede relatie met hem gehad hadden en het huis in heel goede conditie gehouden hadden. God zij dank, wat een opluchting, we hoefden niets te betalen, geprezen zij de Heer!

En zo begonnen we aan de voorbereiding van onze verhuizing. Twee meisjes, juist uit “high school”, leden van onze Canadese thuisgemeente kwamen eind juni bij ons voor bijna 3 maanden. Ze hebben ons geweldig geholpen met onze verhuizing en eenmaal in Beerse, hebben ze de buitenmuren van de molen volledig afgeschraapt, schoon gemaakt en opnieuw geschilderd, wat een werk! We waren geweldig dankbaar voor hun inzet. Ze sliepen ’s nachts hoog in de toren en moesten twee nauwe trappen op om in hun “slaapkamer” te komen. Anderen hebben ons geholpen met het opknappen van het huisgedeelte, verven, behangen, nieuwe verwarming installeren, enz. Uiteindelijk was alles klaar en konden we er in trekken. Een van de eerste samenkomsten was een huwelijkdienst van een jong koppel uit Beerse, dat plaats vond in onze woonkamer. Het verliep allemaal heel goed, niet alleen de dienst maar ook een feestje natijd. Er werd nogal over gesproken in het dorp. Maar toen het feest afgelopen was en de mensen naar huis trokken gebeurde er iets heel tragisch…..! (Ga naar Overpeinzingen).