MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.101

Standard

Nr.100 ended with: “And so we sought the Lord as to a possible move and the starting of a new church in Beerse! How would He lead? Excitement was growing.!” (See richardandmarina.net).

We prayed, but at the same time we worked hard, not only holding Bible studies and visiting people, but also fixing up the mill in Beerse so as to get it ready to start a new church. And work there was, beginning with fixing some of the places where the water was coming in. We did not start with the large flat roof above the hall, but worked on the round tower first, and we soon had the place dry. Then there was the painting, putting in a decent floor and floor covering and we were pretty well ready to start meeting there. It was exciting indeed! Several people from Antwerp helped and also some from in and around Beerse and from even further away.

The inner conviction for a move increased, as did the need, because of all the driving I did to Beerse and Limburg for studies and visitation. And because of the growing interest in Limburg, I already was praying and planning for a church there. We prayed much, alone and with others, and confirmation from others also strengthened our conviction. We read God’s word and nothing came up that seem to indicate that we were on the wrong path. The more we read the Word, the greater the inner peace. All the while praying the words of Exodus 33:15, “If Thy presence go not with us, carry us not up hence.” We really meant that, it wasn’t an easy way of saying, “Oh well, if the Lord doesn’t want us to move He’ll stop us.” No, it was the constant cry of our hearts. We discussed it time and again with our co-worker and some of the people of the Antwerp church and they were all in agreement and so the decision was made to move to Beerse after the children finished the school year in June. A lot of work would have to be done to the house part of the mill before we would be able to move in during July or August. However, there was one real problem……! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.101

Standard

Nr.100 eindigde met: “En dus zochten wij Gods aangezicht ivm een mogelijke verhuis en de oprichting van een nieuwe gemeente in Beerse. Hoe zou Hij ons leiden? Onze verwachting en opwinding groeiden………!” (Zie richardandmarina.net).

We baden, maar tegelijkertijd werd er ook hard gewerkt, niet alleen met het geven van Bijbelstudies en mensen bezoeken, maar ook met het renoveren van de molen in Beerse zodat we daar een nieuwe gemeente konden stichten. Er was heel veel werk, beginnende met het droogmaken van het gebouw. Het grote platte dak boven de zaal werd even met rust gelaten, er werd begonnen met de ronde toren die we al vlug droog hadden. Toen moest er geverfd worden, een nieuwe vloer en vloerbedekking gelegd worden en we waren klaar om daar samen te komen. Het was echt opwindend en we hadden hulp van mensen in en rond Beerse, uit Antwerpen en ook van nog verder weg.

De innerlijke overtuiging om te verhuizen nam toe, als ook de nood er voor, daar ik zoveel kilometers aflegde voor de studies en bezoeken in Beerse en Limburg. En door de groeiende interesse van mensen in Limburg was ik ook al aan het bidden en denken aan een gemeente daar. We baden veel, alleen, maar ook met anderen, en de bemoedigingen van anderen sterkten onze overtuiging. We lazen Gods woord, maar niets sprak onze overtuiging tegen, integendeel, hoe meer we het Woord lazen, hoe groter de innerlijke vrede dat we op het juiste pad waren. Ons aanhoudend gebed was, “Indien Gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken,” Exodus 33:15. En we meenden dat echt, het was niet een soort uitvlucht van, “O wel, als dit niet van de Heer is dan moet Hij ons maar stoppen.” Nee, het was de oprechte en constante roep van ons hart. Vele malen werd het besproken met onze medewerker en enkele mensen van de Antwerpse gemeente, en ze waren allemaal eenstemmig akkoord. En zo werd de beslissing genomen om in juli of augustus, nadat het schooljaar in juni afgesloten was, naar Beerse te verhuizen. Maar er zou nog hard gewerkt moeten worden om het huisgedeelte van de molen woonklaar te maken. Er was echter één groot problem…..! (Ga naar Overpeinzingen).