OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.88

Standard

Nr.87 eindigde met: “Heel wonderlijk, die vaak miraculeuze voorzieningen van de Heer. God is echt! Halleluja.” (Zie richardandmarina.net).

Vorige week schreef ik dat ik de zaken aan het vooruitlopen was en dat we nu in 1974 beland waren, maar we moeten toch nog even terug naar de herfst van 1973. De Antwerpse gemeente was nu 1½ jaar oud en groeide heel goed. Mijn medewerker en ik hielden allebei Bijbelstudies en mensen kwamen tot de Heer, lieten zich dopen en begonnen deel uit te maken van de gemeente, het was echt wonderlijk mooi. Ik was begonnen met een Bijbelstudie in Beerse, een plaats zo’n 35 km ten oosten van Antwerpen. Een echtpaar had aangeboden hun huis open te stellen voor dit. De man, André ( niet zijn echte naam) getuigde tegen zijn werkgever, die samen met zijn vrouw de studies begonnen te volgen. André en zijn vrouw spraken met een jonge vrouw op de trein en zij begon ook te komen. Zij sprak op haar beurt weer met vrienden, een jong echtpaar, over dit “nieuwe geloof” zoals sommigen het noemden.

Ik bezocht hen bij hen thuis op een maandagavond, terwijl er Jehova Getuigen bij hen waren. Ik heb dikwijls met J.G. gesproken, altijd met de afspraak om maar over twee zaken te discussiëren, één, dat Jezus werkelijk God was en is, en twee, wat men moet doen om eeuwig leven te ontvangen. Zo ook die avond, zij toonden een aantal teksten die spraken over Jezus’ menselijkheid, waarna ik hen een heel aantal teksten toonde die Zijn goddelijkheid bewezen. De twee belangrijkste waren Jesaja 44:6, waar God zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is, terwijl Openbaringen aantoont dat Jezus de Eerste en Laatste is. Zij wisten niet wat daar mee aan te vangen. Ook zegt God in Jesaja 44:8 dat Hij de Rots is en geen andere kent. Maar het N.T. zegt dat Jezus de Rots is, en als er maar één Rots is,…….?! Na enige discussie vertrokken zij tamelijk van streek. Ik bleef nog en legde de blijde boodschap aan dit koppel uit en ging toen naar huis. De volgende avond ging ik terug om hen een Bijbel te brengen, gezien ze er geen hadden. Ik belde aan en de vrouw verscheen aan de deur met een grote glimlach op haar gezicht…..! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.