OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.80

Standard

Nr.79 eindigde met: “Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..!” (Zie richardandmarina.net)

Wij hadden vrienden vanuit Canada, Henk en Beryl Gelling, bij ons op bezoek, die meegekomen waren naar de doopdienst. Toen Henk het gebouw wilde binnengaan, begroette de jonge vrouw hem op de Belgische manier met drie kussen. Henk kwam naar mij toe met een grote grijns op zijn gezicht en vroeg, “Doen ze dit altijd?” Ik zei, “Ja, toch dikwijls.” Hij antwoordde, “Ik geloof dat ik mij geroepen voel om naar België te komen.” We lachten eens goed en hadden een geweldige doopdienst met veel vreugde en lof aan de Heer voor wat Hij gedaan had in de levens van deze nieuwe gelovigen. Henk en Beryl kwamen uiteindelijk naar België en werden onze dierbare medewerkers, maar dit had echt niets te doen met de drie kussen! 🙂 

Wat deden we nadat mensen gedoopt waren? We verwezen hen opnieuw naar het boek Handelingen en samen ontdekten we dat de jonge christenen toen samenkwamen op de eerste dag van de week om “brood te breken,” zie Hand.20:7. Dus begonnen wij ook op zondagmorgen samen te komen met een kleine groep rond onze tafel met een brood en beker wijn er op. Enkele liederen werden gezongen begeleid door Marina op haar accordeon. Daarna gingen de kinderen voor zondagschool naar onze slaapkamers en werden door Marina en de vrouw van onze medewerker onderwezen met Bijbel verhalen. Marina had op een bepaald ogenblik 12 kinderen in een kleine slaapkamer, nogal opeen gepakt!

De samenkomst in de woonkamer werd voortgezet met een dankgebed, een Bijbelgedeelte, een lied, meer dankgebeden, nog wat Bijbelgedeelten en liederen, enz. Verschillende mensen namen deel. Er werd gedankt voor het brood dat dan rond ging naar iedereen, een dankgebed voor de beker die dan ook doorgegeven werd. Daarna werd er een boodschap uit de Bijbel gegeven. Het was allemaal heel eenvoudig en toch zo mooi. En de Heer zegende en meer mensen kwamen tot geloof doordat de Heilige Geest vrijheid had om te werken.

In onze huis Bijbelstudies begon ik dingen te onderwijzen die heel wat katholieke mensen choqueerde….….! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.