OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.79

Standard

Nr.78 eindigde met: “Wij bleven voor hem bidden en vroegen de Heer in te grijpen in zijn leven. Op een zaterdagavond belde hij mij en met bevende stem vroeg of ik onmiddellijk kon komen, wat ik dan ook meteen deed……!” (Zie richardandmarina.net)

Hij liet mij binnen en zijn gezicht was lijkbleek. Hij vertelde dat hij had die dag twee auto ongelukken had gehad. ’s Morgens was hij met zijn auto over de kop gegaan, die totaal vernield was. Tegen de avond was hij met een andere wagen gecrasht. Het wonderlijke was dat hij helemaal niet gewond geraakt was, ongelooflijk. Maar hij was natuurlijk geweldig ontdaan, daar beide ongelukken dodelijk hadden kunnen zijn. Hij was nu bereid zijn leven aan God te geven en de Heer Jezus aan te nemen, wonderlijk! Soms moet God drastische middelen gebruiken om mensen op hun knieën te krijgen om hen tot Zichzelf te trekken.

Wat gebeurde er met mensen nadat ze echte christenen waren geworden? Het was geweldig om met jonge bekeerlingen die niets van de Bijbel afwisten te werken. Nadat ze de Heer aangenomen hadden vroegen ze dikwijls, “Wat moeten we nu doen?” Ik zei hen dan Handelingen te lezen om te zien wat jonge christenen in de dagen van de apostelen deden. De volgende keer dat we samen waren vroeg ik dan wat ze ontdekt hadden. Dikwijls, met een verlegen glimlach op hun gezicht antwoordden ze, “Ze lieten zich dopen.” Dan moest ik glimlachen en zei, “Wel, waar wachten jullie op?” En dus werd er een doopdienst gepland. Hun bereidheid om de Heer te gehoorzamen toonde aan dat hun bekering echt was.

Aangezien wij geloven dat de Bijbel de doop door onderdompeling leert, en wij geen watertank in ons gebouw hadden, maakten wij gebruik van andere kerken. Op een keer gingen we met een hele groep naar het gebouw van een Frans sprekende gemeente in Brussel. En terwijl in Noord Amerika familieleden en vrienden elkaar omhelzen wanneer ze elkaar ontmoeten, wordt er in sommige Europese landen gekust. Zo ook in België, en je geeft en krijgt dan drie kussen, de eerst op de ene wang, de tweede op de andere en dan weer opnieuw op de eerste. Er stond een mooie, jonge vrouw aan de deur van de gemeente die bijna iedereen die binnenkwam begroette…………..! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.