OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.70

Standard

Nr.69 eindigde met: “Toen kwam 1 april 1971……..!” (Zie richardandmarina.net)

Jawel, op 1 april 1972 hielden we onze eerst doopdienst met 3 nieuwe christenen die de Heer gehoorzaamden. Honderden en honderden en nog eens honderden zouden volgen. De volgende dag, op zondag, 2 april ontstond de eerste kleine gemeente in onze woonkamer, met 16 mensen, kinderen inbegrepen. Vijftien jaar later zouden er 20 gemeenten zijn over geheel Vlaams sprekend België, kleine en grote gemeenten, naar Europese normen. De Heer zegende op een wonderbaarlijke wijze en ik werd gevraagd om te komen spreken op conferenties in tenminste 12 andere Europese landen, omdat men zo onder de indruk was met wat er in België gebeurde en men wilde weten wat ons “geheim” was. Maar we hadden geen geheim, het was het werk van de Heer en wij waren daar op het juiste moment. Het enige wat wij hadden was de Bijbel, gebed en bovenal de Heilige Geest, die het werk deed door zwakke instrumenten. Had Jezus niet gezegd “Ik zal mijn gemeente bouwen?” Psalm 118:23, “Van de Heer is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen.”

Maar dat betekende niet dat het gemakkelijk was en dat alles vanzelf ging, in feite, gedurende dat eerste jaar had ik het zo moeilijk dat ik me afvroeg waarom de Heer mij hier gebracht had. God zij dank, kreeg ik dat jaar een verzoek van een vriend die met mij op Bijbel College gezeten had en die nu met een jeugdbeweging in Noord Ierland werkte, om te komen spreken op een jeugdweekend met zo’n 300 jonge mensen. Ik ging maar al te graag en wat maakten we een geweldige gezegende tijd mee. Het was zo goed om weer in het Engels te mogen prediken voor een grote groep jonge mensen. Ik was overgelukkig en de Heer werkte en vele levens werden aangeraakt. Zelfs een IRA terrorist kwam tot geloof en moest zich daarna uit vrees voor represailles verbergen. Maar toen ik terug naar huis vloog weende ik op het vliegtuig, ik was zo ontmoedigd en ik vroeg de Heer waarom Hij mij in hemelsnaam naar België gebracht had, het was daar zo moeilijk. Ik was niet de juiste persoon voor zo’n land en zulke mensen. Maar ik had dan ook drie dingen tegen……….! (Ga naar Overpeinzingen)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.