OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.68

Standard

Nr.67 eindigde met: “Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..!”

Zoals eerder vernoemd gingen Herb en ik van deur tot deur om te ontdekken wat mensen hier geloofden. Door met heel veel mensen te spreken kwamen we tot de ontdekking dat deze mensen niet wisten waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Dit klinkt u misschien vreemd in de oren, gezien België een katholiek (christelijk) land is, het is waarschijnlijk moeilijk te geloven maar toch waar. Ik herinner me dat ik op bezoek was bij een oudere vrouw, ze vertelde me dat ze 75 was en dat ze iedere dag van haar leven naar de mis was geweest, behalve het laatste jaar omwille van haar gezondheid. Er hing een kruisbeeld achter haar aan de muur en ik vroeg haar of ze geloofde dat Jezus aan het kruis gestorven was. Natuurlijk, antwoordde ze. Toen vroeg ik haar waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Ze keek me aan en zei toen dat ze dat niet wist. Ik keek haar met grote verbazing aan en zei, u bent iedere dag van uw leven naar de kerk geweest en u weet niet waarom Jezus aan het kruis gestorven is? Nee, antwoordde ze. Ik zei, iedere keer in de mis hebt u de woorden gehoord, “Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.” Ja, dat beaamde ze. Ik vroeg haar toen wat die woorden betekenden. Ze had geen idee en een beetje geïrriteerd antwoordde ze me, hoe moet ik dat nu weten, ik heb geen theologie gestudeerd? Ik was totaal verbluft en kon wel wenen. Hoe was dit mogelijk? Een lieve ziel die iedere dag van haar 75 jaar naar een “christelijke” kerk was geweest en die niet wist waarom Jezus aan het kruis gestorven was, gewoon ongelooflijk! Net zo ongelooflijk als wat een heel aantal mensen mij vertelden meer in Maria te geloven dan in Jezus. Wat een enorme geestelijke nood, en dat niet alleen in België maar in een groot deel van het zogenaamde “Christelijke” Europa. Wat een geestelijke duisternis, het licht was uitgegaan! Tegelijkertijd voelde ik mij opnieuw bevestigd in mijn roeping naar dit land en continent. Wat een zendingsveld………!(Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.