MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.69

Standard

Nr.68 ended with: “These dear people needed to hear the wonderful gospel of our Lord Jesus Christ. What a mission field…….!” (See richardandmarina.net)

We moved from Holland to Belgium on December 23, 1971. Our two oldest girls, Rosa, 7 and Lily, 5 had started to get adjusted to school in Holland where they attended 4 months and seemed to enjoy it. They were quite excited to see Saint Nicholas riding by our house on a horse on December 5, with black Peters throwing nuts around. In Canada Santa Claus comes at Christmas from the North Pole riding a sled pulled by reindeer. In Holland, Saint Nicolas comes on a boat from Spain and then rides around on a horse. Gifts are given on December 5 and not on Christmas.
Moving from Canada to Holland was quite an adjustment, but the same was true about moving to Belgium. So many things were different, the mentality, the currency, the stores, the schools, even the language. And even though about 6 million Belgians speak Dutch, there are French words mixed in and almost every town or area has a different accent. One can often tell from which part of Belgium a person comes. The two main school systems are the Catholic and the State schools. Our girls went to a State school as it was so close to where we lived. Even our youngest, Renee, though she was only 3 had to go to school, as children in Belgium start at age 2½.

Speaking of children, Antwerp had about a half a million people and we found out that there was only one Sunday school in the whole city. We went to see one of the teachers, remarking that they must have a lot of children. Oh yes, she answered, we have 26 children! Marina, with a heart for children cried, how is that possible? Talk about a mission field! And what a challenge! You can well imagine that there would soon be a second Sunday school, and guess where? Our daughters would be getting up early on Sunday mornings and make up their beds and fix up their bedrooms so that they could be used as classes. What a thrill. And then came April 1, 1972……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.69

Standard

Nr.68 eindigde met: “Wat een geestelijke duisternis, het licht was uitgegaan! Wat een zendingsveld………! (Zie richardandmarina.net)

Op 23 december, 1971 verhuisden wij van Nederland naar België. Onze twee oudste dochters, Rosa, 7 en Lily, 5 hadden zich goed aangepast op de Nederlandse school die ze 4 maanden bezocht hadden. Zij waren heel blij en opgewonden Sinterklaas op zijn paard op 5 december voorbij ons huis te zien rijden terwijl enkele zwarte Pieten pepernoten rondstrooiden. In Canada komt Santa Claus met Kerst van de Noord Pool in een slee getrokken door rendieren. In Nederland komt Sinterklaas met een boot van Spanje en trekt dan te paard rond. Cadeautjes worden op 5 december gegeven en niet met Kerst.

De verhuis van Canada naar Nederland was een hele aanpassing, maar hetzelfde gold voor onze verhuis naar België. Alles was daar anders, zowel de mentaliteit, als de muntsoort, de winkels, de scholen, zelfs de taal. Hoewel ongeveer 6 miljoen Belgen Nederlands (Vlaams) spreken, worden er ook Franse woorden en uitdrukkingen gebruikt en heeft bijna ieder stad of streek zijn eigen dialect en accent. Men kan dikwijls aan het accent horen uit welke streek de persoon komt. De twee belangrijkste scholen waren de Katholieke en de Staatsscholen. Onze meisjes begonnen in een Staatsschool omdat die het dichts bij huis was. Zelfs onze jongste, Rini die 3 jaar was, moest naar school, kinderen in België beginnen op 2½ jarige leeftijd.
Van kinderen gesproken, Antwerpen had toen ongeveer een half miljoen inwoners en we ontdekten dat er maar één zondagsschool was. We spraken met de verantwoordelijke en merkten op dat zij toch wel heel veel kinderen moesten hebben. O ja, antwoordde zij, wel 26! Marina, met haar hart voor kinderen huilde, hoe was dat mogelijk? Spreek van een zendingsveld! En wat een uitdaging! U kunt u wel voorstellen dat er spoedig een tweede zondagsschool bijkwam, en raad eens waar? Onze dochters stonden zondag ‘s morgens vroeg op, maakten hun bed op en zetten alles gereed zodat hun slaapkamers gebruikt konden worden als zondagsschoolklassen. Wat een sensatie! Toen kwam 1 april 1971……..! (Ga naar Overpeinzingen)