MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.68

Standard

Nr.67 ended with: “But there was something else that really shocked us………!”

As mentioned before Herb and I went from door to door to find out what people believed. As we talked to many, many people we discovered that people did not know why Jesus died on the cross. Now this may seem very strange to you, as Belgium is a catholic (Christian) country, it may be hard to believe but it is true. I remember sitting in the living room of an elderly lady, she told me she was 75. And she also told me that she had gone to mass every day of her life, except the last year as she was not well. Behind her on the wall hung a crucifix and so I asked her whether she believed that Jesus died on the cross. Of course, she answered. I then asked her why Jesus had died on the cross. She looked at me and said that she didn’t know. I looked at her in utter amazement and said, you have gone to church every day of your life and you don’t know why Jesus died on the cross? No, she said. I said, every time you go to mass you hear the words: “Behold the Lamb of God which takes away the sin of the world.” Yes, she agreed with that. I then asked what those words meant, she had no idea and became a bit perturbed with me and said, I haven’t studied theology, how should I know? I was absolutely dumbfounded and felt like crying. How was this possible? A dear soul having gone to a “Christian” church every day of her life for almost 75 years and not knowing why Jesus died on the cross, it was just unbelievable. I met people who told me they believed more in Mary than in Jesus. What a need, and not just in Belgium, but in much of so called Christian Europe. The light had gone out. I felt once again very confirmed in the fact that God had brought us here. These dear people needed to hear the wonderful gospel of our Lord Jesus Christ. What a mission field…….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.68

Standard

Nr.67 eindigde met: “Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..!”

Zoals eerder vernoemd gingen Herb en ik van deur tot deur om te ontdekken wat mensen hier geloofden. Door met heel veel mensen te spreken kwamen we tot de ontdekking dat deze mensen niet wisten waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Dit klinkt u misschien vreemd in de oren, gezien België een katholiek (christelijk) land is, het is waarschijnlijk moeilijk te geloven maar toch waar. Ik herinner me dat ik op bezoek was bij een oudere vrouw, ze vertelde me dat ze 75 was en dat ze iedere dag van haar leven naar de mis was geweest, behalve het laatste jaar omwille van haar gezondheid. Er hing een kruisbeeld achter haar aan de muur en ik vroeg haar of ze geloofde dat Jezus aan het kruis gestorven was. Natuurlijk, antwoordde ze. Toen vroeg ik haar waarom Jezus aan het kruis gestorven was. Ze keek me aan en zei toen dat ze dat niet wist. Ik keek haar met grote verbazing aan en zei, u bent iedere dag van uw leven naar de kerk geweest en u weet niet waarom Jezus aan het kruis gestorven is? Nee, antwoordde ze. Ik zei, iedere keer in de mis hebt u de woorden gehoord, “Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.” Ja, dat beaamde ze. Ik vroeg haar toen wat die woorden betekenden. Ze had geen idee en een beetje geïrriteerd antwoordde ze me, hoe moet ik dat nu weten, ik heb geen theologie gestudeerd? Ik was totaal verbluft en kon wel wenen. Hoe was dit mogelijk? Een lieve ziel die iedere dag van haar 75 jaar naar een “christelijke” kerk was geweest en die niet wist waarom Jezus aan het kruis gestorven was, gewoon ongelooflijk! Net zo ongelooflijk als wat een heel aantal mensen mij vertelden meer in Maria te geloven dan in Jezus. Wat een enorme geestelijke nood, en dat niet alleen in België maar in een groot deel van het zogenaamde “Christelijke” Europa. Wat een geestelijke duisternis, het licht was uitgegaan! Tegelijkertijd voelde ik mij opnieuw bevestigd in mijn roeping naar dit land en continent. Wat een zendingsveld………!(Ga naar Overpeinzingen)