OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.67

Standard

Nr.66 eindigde met: “Het zal u verassen of zelfs choqueren als u hoort wat een katholiek seminarie professor die later bisschop werd mij vertelde……….! (Zie richardandmarina.net).

Het gebeurde op een Bijbelstudie bij iemand aan huis. Ongeveer 25 katholieke mensen waren aanwezig als ook de lokale priester die een seminarie professor meegebracht had. De priester was niet blij dat er mensen uit zijn kerk weggingen. Ik gaf een Bijbelstudie en na een aantal vragen beantwoord te hebben keerde ik mij tot de professor en vroeg hem of hij geloofde dat de Bijbel het woord van God was. Nee, antwoordde hij, ik geloof dat de Bijbel het woord van God bevat. Met andere woorden er staan dingen in die van God zijn, maar het bevat ook veel onjuiste historische feiten en wetenschappelijke onzin, vooral het O.T. Ik was even stil en zei toen tegen hem dat Jezus de Bijbel zag als het woord van God en dat Hij in Adam en Eva, Noah en de zonvloed, en andere zulke dingen geloofde.

Weet u wat voor antwoord de professor gaf? Hij zei, o maar natuurlijk, Jezus wist ook niet beter, Hij was een kind van zijn tijd, een eerste eeuw mens, en in die tijd wist men nog niet veel af van geschiedenis en wetenschap. Ik kan u vertellen dat ik ontdaan was en ik antwoordde hem dat ik moeilijk kon aanvaarden dat God de Vader zijn volmaakte Zoon zou toestaan allerlei historische fouten en wetenschappelijke onzin te verkondigen. Het werd heel stil in de kamer toen deze katholieke mensen hoorden wat hun seminarie professor, die later bisschop werd, geloofde. Ik besefte toen wat een zendingsveld België was. Maar tegelijkertijd had deze samenkomst een goed gevolg daar een aantal van deze mensen echte wedergeboren christenen werden.

Wat is mijn geloof dan toch anders. Ik geloof dat de Bijbel van kaft tot kaft het woord van God is en ik neem het zo letterlijk mogelijk. Pas op, ik zeg, zo letterlijk mogelijk, want dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld sommige uitspraken van Jezus, “Ik ben de deur,” of “Ik ben de ware wijnstok.” Maar zo is de Bijbel levendig en krachtig en kan het levens veranderen.

Maar er was nog een tweede iets dat ons geweldig choqueerde……..! (Ga naar Overpeinzingen)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.