MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.65

Standard

Nr.64 ended with: “After they had settled in, we visited them a number of times praying and talking together and we started to slowly sense God’s leading……..!” (See richardandmarina.net)

It became clear to the four of us that the Lord was leading us to work together in church planting in Belgium. And yes, we now had the three things we had wanted and prayed for: 1. A strong home church, Wallenstein Bible Chapel. 2. Many people all over Canada praying for us. And 3, Gifted co-workers.

So, we were now ready to move to Belgium, our hearts were thrilled, this was the place God wanted us to be. Belgium, in Western Europe, in so-called Christian Europe. We knew of people back in Canada who wondered why we had gone to Europe to be missionaries. Africa needed missionaries, and Asia and Latin America, but Europe? Had the gospel not come from Europe? Had not many good preachers in North America come from Europe? But someone said once, “No country is as dark as where the light has gone out.” Try it out for yourself, a room seems much darker once the light has been on and turned off.  And in Europe the light has gone out, at least in much of Europe, especially the Catholic part.

It didn’t take long to find a house to rent in Edegem, a suburb of Antwerp and so, on Dec.23, 1971 we moved from Holland to Belgium. Again it was quite an adjustment. Our co-workers, the Schindelka’s lived about 20 minutes drive from us on the other side of Antwerp. We had gotten in touch with a small assembly in Mechelen, south of Antwerp and for several months we attended there, but at the same time we started evangelizing in and around Antwerp. Because Lillian Schindelka was born in Belgium, she had contact with her family and a nephew and his wife became Christians. Herb and I started going from door to door to find out how people in Belgium thought about God and Jesus and so on. Two things really surprised us, or should I say shocked us……..! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.65

Standard

Nr.64 eindigde met: “……toen zij eenmaal een beetje ingeburgerd waren gingen wij hen verschillende malen bezoeken. Er werd veel samen gebeden en gesproken en langzaam aan begonnen wij Gods leiding te ervaren……….!” (Zie richardandmarina.net)

Het begon voor ons vieren duidelijk te worden dat de Heer ons aan het samenbrengen was om gemeentestichtend werk te doen in België. En nu hadden we inderdaad de drie dingen waarvoor we gebeden hadden: 1. Een sterke thuisgemeente, Wallenstein Bible Chapel. 2. Vele gebedspartners over heel Canada. En nu, 3. Bekwame medewerkers. En dus waren we klaar om naar België te verhuizen, heel blij te weten dat dit Gods wil voor ons was. België, in West Europa, zogenaamd christelijk Europa. We wisten dat er mensen in Canada waren die zich afvroegen waarom wij als zendelingen naar Europa waren gegaan. Afrika had zendelingen nodig, en Azië en Latijns Amerika, maar Europa? Was het evangelie niet van Europa gekomen? Waren er niet veel goede Amerikaanse predikanten die van Europa gekomen waren? Iemand heeft ooit eens gezegd, “Geen land is zo donker als waar het licht is uitgegaan.” Probeer het zelf maar eens, ga naar uw donkere slaapkamer en zie hoe snel uw ogen aan de duisternis wennen, maar doe het licht aan, en dan weer uit en het zal veel langer duren voordat u dingen zult onderscheiden in het duister. In Europa is het licht uitgegaan, toch in een groot deel, vooral het Katholieke deel.

We konden al snel een huis huren in Edegem, een buitenwijk van Antwerpen en zo zijn we op 23 december van Nederland naar België verhuisd. Het was opnieuw een hele aanpassing. Onze medewerkers, de Schindelka’s woonden op ongeveer 20 minuten van ons aan de andere kant van Antwerpen. We waren in contact gekomen met een kleine christengemeente in Mechelen, ten zuiden van Antwerpen en bezochten de samenkomsten daar voor een aantal maanden, terwijl we tegelijkertijd aan het evangeliseren waren in Antwerpen. Omdat Lillian Schindelka in België geboren was, waren er contacten met familie en een neef en zijn vrouw kwamen tot geloof. Herb en ik begonnen van deur tot deur te gaan om te zien wat mensen in België geloofden. Twee dingen verrasten ons geweldig, of moet ik zeggen, choqueerden ons………! (Ga naar Overpeinzingen)