MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.62

Standard

Nr.61 ended with: “During April 1970, after having said goodbye to Marina’s family, we returned to Drayton, ON and to WBC to prepare for our moving overseas……!” (See: Musings)

I just noticed a mistake, we did not return to Ontario in April 1970, but in 1971. During September 1970 Marina and I had been in Holland for four weeks to look for an open door, but nothing had happened. Some time later we had gotten in contact with my first room mate in Bible College, Henry, and his wife Lillian who were ministering with the Bible Christian Union in Holland. They were returning to Canada for a home assignment of 6 months and they wrote and asked whether we would be willing to live in their apartment during their absence and help in their church. We felt led of the Lord to accept this and so we started getting ready to move to the Netherlands.

About one month before leaving for Europe, Marina became sick with pneumonia and X-ray’s revealed a spot on her longs. I had to go to Peterborough for a week of special meetings. The doctor wanted Marina in the hospital, but she wouldn’t leave our girls and stayed home. She was very weak and laid on the couch some of the time. People came to visit and she told them to help themselves to coffee. Was this another attack of the enemy to keep us from going? I thought so! We had many people all across Canada praying and when I returned home, I said, “Spot or no spot, we are going.” Four days before we left, X-rays showed the spot was gone, praise God! But because of her weakness, Marina was not able to be at the last Sunday service on June 6, on which day we flew to Holland. That morning the Lord gave her Isaiah 45:2-3, “‘I will go before you and make the crooked places straight; I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places.” And the Lord did give us many, many precious souls in Belgium, “treasures of darkness”, who came into the Light……! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.62

Standard

Nr.61 eindigde met: “In april, na afscheid genomen te hebben van Marina’s familie, reden we terug naar Drayton, ON en WBC om ons voor te bereiden op ons vertrek naar Europa…….!” (Zie Overpeinzingen).

Wij arriveerden in Ontario in april 1971. Marina en ik waren in september 1970 vier weken in Nederland geweest om voor een open deur te zoeken, maar we hadden niets gevonden. Enige tijd later kregen we contact met mijn eerste kamergenoot op het Bijbel College, Henry, en zijn vrouw Lillian die de Heer dienden in Nederland met de Bible Christian Union. Zij zouden voor 6 maanden naar Canada teruggaan en schreven ons om te vragen of wij in hun appartement wilden wonen en in hun kerk wilden dienen. We namen dit als Gods leiding en begonnen ons voor te bereiden om naar Nederland te verhuizen.

Ongeveer een maand voordat we vertrokken kreeg Marina longontsteking en ontdekten de dokters een plek op haar longen. Ik moest voor een week van speciale samenkomsten naar Peterborough. Onze dokter vond dat Marina naar het ziekenhuis moest, maar zij wou de kinderen niet achterlaten en bleef thuis. Ze was heel zwak en lag een deel van de dag op de sofa. Ze zei tegen de mensen die haar kwamen bezoeken dat ze zelf hun koffie moesten inschenken. Was dit nog eens een aanval van de vijand om ons tegen te houden? Ik dacht van wel! Overal in Canada waren er mensen voor haar aan het bidden. Toen ik eenmaal thuis was zei ik, “Plek of geen plek, we gaan.” Vier dagen voordat we vertrokken toonden de röntgenfoto’s dat de plek weg was, prijs de Heer! Maar omdat Marina nog zwak was kon ze op zondag, 6 juni, de dag waarop we naar Nederland vlogen, niet aanwezig zijn op de laatste zondagmorgen samenkomst. Die morgen gaf de Heer haar een tekst in Jesaja, hfdst.45:2-3, “Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen.” En de Heer heeft ons vele, vele kostbare zielen in België gegeven, “schatten der duisternis” die in het Licht gekomen zijn……! (Zie Overpeinzingen)