MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.63

Standard

Nr.62 ended with: “I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places.” And the Lord did give us many, many precious souls in Belgium, “treasures of darkness”, who came into the Light……!” (See richardandmarina.net)

On Sunday, June 6, a number of families drove with us to the Toronto airport to see us off, which was a great encouragement and blessing. We were stepping out in faith, trusting God to guide us and to meet our every need, and we can testify that He has truly been faithful in providing during the 38 years that we were in Belgium. It already started before we left. Marina’s old accordion was worn out and there was no use taking it along. About a week before we left, we received a phone call from Toronto. A missionary couple was on their way back to South America, but the dear brother had a stroke which made them stay in Canada. They had a beautiful new accordion, but he was not able to play it anymore. They gave it to us, a gift from God. And how it was used in Belgium, as there were no other musical instruments at that time and so Marina would play it at all meetings.

So we saw God being real in knowing our needs and at the right time providing for us. Who says believing in God and serving Him is boring? It is the most exciting life to live, even though it is not always easy. We not only saw God providing but also changing the hearts and lives of hundreds and hundreds of people all over Belgium and Europe, as I spoke at many conferences in at least 12 different European countries and saw God at work again and again!

We were now on our way to Holland, but had Belgium on our hearts; however, we were just letting the Lord lead us step by step. The Lord impressed the words of Hebr.11:8 on our hearts, “By faith Abraham obeyed when he was called to go out….., and he went, not knowing where he was going.” He took one step at a time, and so did we. It was exciting, to say the least…….! (Go to Musings)

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.63

Standard

Nr.62 eindigde met: “En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen.” En de Heer heeft ons vele, vele kostbare zielen in België gegeven, “schatten der duisternis” die in het Licht gekomen zijn……!” (Zie richardandmarina.net).

Op zondag, 6 juni reden een aantal families met ons mee naar het vliegveld in Toronto, wat echt bemoedigend en gezegend was. We gingen in geloof, vertrouwende op de Heer om ons te leiden en te voorzien in al onze noden. En we kunnen getuigen dat Hij echt getrouw is geweest in het voorzien in onze behoeften gedurende de 38 jaar in België. Het begon eigenlijk al voordat wij vertrokken. Marina’s oude getrouwe accordeon was versleten, het had geen zin hem mee te nemen. Ongeveer een week voor ons vertrek kregen we telefoon uit Toronto. Een zendingsechtpaar op terugweg naar Zuid Amerika moest plots in Canada blijven omdat de man een hersenbloeding had gekregen. Zij hadden een gloed nieuwe accordeon, maar hij kon het niet meer bespelen en gaf het aan ons. Wat een geschenk van de Heer! En wat is die veel gebruikt geweest in België, omdat er in het begin geen andere muziek instrumenten waren. En zo zagen we hoe de Heer voorzag op het juiste moment!

Wie zegt dat in God geloven en Hem dienen saai is? Het is het meest opwindende leven dat er bestaat, ook al is het lang niet altijd gemakkelijk. En we zagen niet alleen God voorzien in noden, maar we waren ook getuigen van hoe God harten en levens van honderden en nog eens honderden mensen veranderde in België, maar ook in andere landen in Europa, daar ik in vele conferenties in minstens 12 Europese landen gesproken heb en keer op keer Gods Geest aan het werk gezien heb.

We waren nu op weg naar Nederland, maar België was niet uit onze gedachten. Niettemin, we lieten ons stap voor stap leiden door de Heer. De woorden van Hebr.11:8 werden op ons hart gelegd, “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd  in gehoorzaamheid getrokken….en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.” Hij nam gewoon één stap, en dat deden wij ook. Het was heel opwindend, om het maar eenvoudig uit te drukken……! (Ga naar Overpeinzingen)