OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.35

Standard

Nr.34 eindigde met: “En dus baden wij heel ernstig, individueel, maar ook samen als we bij elkaar waren, en toen maakte de Heer het ons duidelijk…….!”

Veel christenen hebben het moeilijk de wil van de Heer te kennen voor hun leven of in een bepaalde situatie. We maken een verschil tussen de algemene wil van God en de specifieke. Een voorbeeld van de algemene wil van God is 1Thess.5:16-18, “Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” Dat is dus niet zo moeilijk om te weten, het te doen is natuurlijk wat anders. Maar om Gods specifieke wil te kennen is voor velen heel wat moeilijker. Eigenaardig, maar voor ons was het op dat moment niet zo moeilijk, en dat niet omdat wij beter waren dan anderen, maar omdat we een voordeel hadden. Niet alleen waren wij beiden bevreesd buiten de wil van God te handelen, maar het was ook anders omdat wij niet verliefd waren en nu Gods wil zochten voor een mogelijk huwelijk. Zoals al eerder vernoemd, het was niet liefde voor elkaar dat ons samen bracht, maar onze passie voor de Heer en het brandend verlangen Zijn blijde boodschap aan zoveel mogelijk mensen te verkondigen. Plotseling kwam het in me op dat dit helemaal anders was dan wat ik in Californië had ervaren. Daar had de vijand getracht mij van Gods doel voor mij weg te trekken, maar nu was het eigenlijk het tegenovergestelde. Marina kwam niet in de weg te staan, maar moedigde mij aan en hielp mij daarin, terwijl ik hetzelfde deed voor haar. Een paar maal op zo’n weekend, terwijl anderen bezoeken aflegden, waren Marina en ik naar een huis gegaan om met een of twee gezinnen samen te komen. En terwijl Marina de kinderen onderwees in een slaapkamer, gaf ik Bijbelstudie aan de volwassenen. Ook hielden wij evangelisatiesamenkomsten in woonkamers, niet wetende dat dit precies was wat wij in de toekomst voor 38 jaar in België zouden doen! De volgende keer meer over het ontdekken van Gods wil. (Ga naar Overpeinzingen)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.