MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.187.

Standard

MUSINGS OF AN “OLDER” MAN”. Nr.187

Nr.186 ended with, “The building would not be officially opened until the next year and then there would be another totally different surprise……….!” (See richardandmarina.net).

While in Canada for several months, Marina and I were able to stay in the home of Allan and Helena Hoffman, who were going out of the country on a mission trip. They even let us use their car. We thanked God for them and for another one of His provisions. We had a precious time with our daughter Rosa and also with our home church and other people and churches that supported us. I was speaking in a different assembly every Sunday and at some week night meetings.

And then, as many of you will probably remember, came New Year’s Eve of 1999 and the Y2K bug, also called Year 2000 bug or Millennium Bug, a problem in the coding of computerized systems that was projected to create havoc in computers and computer networks around the world at the beginning of the year 2000. Quite a few people, especially in North America had taken precautions as they were afraid of power failures and all other kind of things happening. So some bought generators, stocked up on groceries and other items. I didn’t believe much of this, but to be honest, I did take the car out of the garage, in case the power failed and we wouldn’t be able to get the garage door open. That night we sat watching TV and saw how there were New Year’s parties in Australia, while nothing had happened. And nothing happened here either, ha!

We flew to Belgium the beginning of January and were glad to be back and able to continue with our ministry there. The new building wasn’t finished yet as there were many little things to be done. After painting the whole place we were able to start using it, which was a real joy. We had also planned an official opening where we could invite the neighbors and other folk. We talked about inviting the Mayor of Ghent, but someone laughed and said that he would never come as he is a real socialist and never, really never enters a church building, not even when the King visits Ghent.

However, one of our church members, a doctor, was a city councilor and he talked to the Mayor, who accepted the invitation. So, as the building was filling up with Christians and non Christians, we really wondered whether he would keep his word. And sure enough, there he came, with his wife! What an unbelievable surprise, who would have ever thought that! We had a wonderful meeting with singing, speeches and also having the Mayor speak, after which I spoke, or rather preached. I doubt whether this man had ever heard the gospel, but he sure did that afternoon as I did not beat around the bush, but as I was speaking I sure wondered what his response was going to be…………….! (Go to Musings).

 

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.187.

Standard

Nr.186 eindigde met: “Het gebouw zou pas het volgende jaar officieel in gebruik gaan en dan zou zich een totaal andere verrassing aanbieden……!” (Zie richardandmarina.net).

Marina en ik mochten in het huis van Allan en Helena Hoffman verblijven voor de tijd dat we in Canada waren, terwijl zij op zendingsreis gingen. We mochten zelfs hun auto gebruiken. We dankten de Heer voor hen en voor nog eens een voorziening van God. We hadden een fijne tijd met onze dochter Rosa en ook met onze thuisgemeente en andere mensen en gemeenten die ons steunden. Iedere zondag sprak ik ergens in een andere gemeente en soms ook op door de week samenkomsten.

En toen, zoals velen van u zich wel zullen herinneren kwam Oudejaarsavond 1999 en de Y2K dreiging, ook wel het jaar 2000 of de Millenium dreiging genoemd, een probleem in de codering van computer systemen waarvan men dacht dat het grote schade of vernieling zou kunnen  veroorzaken aan computers en computernetwerken overal ter wereld met de overschakeling van 1999 naar 2000. Heel wat mensen, vooral in Noord Amerika hadden voorzorgen getroffen daar zij bang waren dat bijvoorbeeld de elektriciteit zou kunnen uitvallen. Sommigen kochten generatoren, extra kruidenierswaren en andere dingen. Ik geloofde er niet veel van, maar om eerlijk te zijn, ik heb ‘s avonds de auto uit de garage gereden, in geval de stroom zou uitvallen en wij de poort niet zouden open krijgen. Die avond volgden wij de gebeurtenissen op TV en zagen we de mensen in Australia feest vieren terwijl er totaal niets gebeurd was, hetgeen bij ons ook zo was, ha!

Begin januari vlogen we terug naar België en waren blij om daar weer te zijn om onze bediening te kunnen voortzetten. Het nieuwe gebouw was nog niet helemaal af, er waren nog een aantal kleine dingen te doen. Maar nadat alles geschilderd was konden we er in, hetgeen een vreugdevol gebeuren was. Er was ook een officiële opening gepland waarop wij buren en anderen uitnodigden. We wilden ook de burgemeester van Gent uitnodigen, maar iemand lachte ons uit en zei dat hij nooit zou komen, omdat hij een felle socialist was en nooit, maar dan ook nooit een kerkgebouw binnen ging, zelfs niet als de koning op bezoek was.

Maar één van onze gemeenteleden, een dokter die ook raadslid was kon de burgemeester overtuigen om te komen. En zo, terwijl meer en meer mensen binnenkwamen, zaten wij ons af te vragen of hij zijn woord zou houden en komen zou. En ja hoor, tot onze grote verbazing kwam hij met zijn vrouw, wat een geweldige verrassing! We hadden een fantastische samenkomst met gezang, speeches en ook de burgemeester sprak, waarna het mijn beurt was om te spreken, of liever, te prediken. Ik twijfelde er aan of deze man ooit het echte evangelie gehoord had, maar hij hoorde dat zeker die namiddag en ik wond er geen doekjes om, maar, al sprekende vroeg ik me wel af wat zijn reactie ging zijn……………….! (Ga naar Overpeinzingen).