MUSINGS OF AN “OLDER” MAN. Nr.148.

Standard

Nr.147 ended with: “So, in a way, with a bit of a heavy heart I went again, wondering what I was going to hear this time! I could have never guessed what was going to come out of this, wait until you hear that…………..!” (See richardandmarina.net).

When I arrived at Tony’s house, the door opened and I received a warm welcome. The coffee was real good again and I enjoyed it. This time Tony wasn’t eating anything and I could understand him much better. We got talking about the Bible and I noticed a tremendous interest and sensed that God had been working in his heart. The matter of the poisonous trees came up and he wondered why his little pig had died, while he was o.k. I explained to him first of all that when Eve said that they were allowed to eat of every tree, except the tree of knowledge of good and evil, she was speaking before the fall, before they sinned, when everything was still “very good.” But after they rebelled and sinned against God, the whole earth was affected, in fact it says in Gen.3 that the earth was cursed and would bring forth thorns and thistles.

Then I told him that there were two possibilities why nothing serious had happened to him, one being that he had a very strong constitution. The other, God working a miracle and protecting him, seeing he had done this in innocence, and because the Lord still had plans with him. I said that I believed the latter to be true, God had spared him to give him a chance to be saved and to be used of God. Looking at him and listening to him, I wondered whether he wasn’t saved already, even though he did not really know the gospel. Is that possible? Well, it happened to me, I didn’t know the gospel, I just surrendered to God and gave my life to him and a tremendous change took place. Someone told me two weeks later that I was saved and I asked what that meant! When the gospel was explained to me I was just thrilled and I have learned that God isn’t in the first place interested in what’s in our heads, but what’s in our hearts. I had a wonderful time with Tony and Christiane that afternoon. I get tears in my eyes when I think back to it, I sensed God’s presence. And much would be happening yet, within 5 years there would be 5 churches in West Flanders with many, many new Christians and it all began in this living room, unbelievable. Too bad I have to stop now, I’ll tell you about it next time………! (Go to Musings).

OVERPEINZINGEN VAN EEN “OUDERE” MAN. Nr.148.

Standard

Nr.147 eindigde met: “En dus, met een beetje een bezwaard hart ging ik opnieuw, mij afvragende wat ik deze maal te horen zou krijgen! Ik had nooit kunnen raden waar dit uiteindelijk toe zou leiden, wacht maar tot u dat hoort…………..!” (Zie richardandmarina).

Toen ik bij Tony’s huis aankwam, ging de deur wijd open en kreeg ik een warm welkom. De koffie was weer heel goed en ik genoot er echt van. Deze keer was Tony niets aan het eten en verstond ik hem veel beter. We kwamen aan de praat over de Bijbel en ik bemerkte een geweldige interesse en ik voelde aan dat God in zijn hart aan het werk was. De giftige bomen kwamen ter sprake en hij vroeg zich af waarom zijn varkentje gestorven was en hij niet. Ik legde hem eerst uit dat toen Eva zei dat ze mochten eten van alle bomen behalve die van kennis van goed en kwaad, zij dit sprak voor de zondeval, voordat zij zondigden en alles nog “zeer goed” was. Maar nadat zij rebelleerden en God ongehoorzaam waren, werd de ganse schepping aangeraakt en geruineerd. In Gen.3 staat er dat de aarde vervloekt was en dorens en distels zou voortbrengen.

Toen vertelde ik hem dat er twee mogelijkheden waren waarom hem niets ernstigs overkomen was. Het ene was misschien omdat hij lichamelijk heel sterk was. Het tweede, God had een wonder bewerkt en hem beschermd, omdat hij het in onschuld gedaan had en omdat de Heer nog plannen met hem had. Ik zei dat ik in dat laatste geloofde, God had hem behoed om hem een kans te geven wedergeboren te worden en een instrument in Gods handen te zijn. Terwijl ik hem aankeek en naar hem luisterde, vroeg ik me af of hij al niet wedergeboren was, ook al kende hij het ware evangelie nog niet. Is dat dan mogelijk? Wel, dat is wat er met mij gebeurd is, ik kende het evangelie ook niet, ik heb me gewoon volledig aan de Heer overgegeven en een geweldige verandering nam plaats. Twee weken later vertelde iemand mij dat ik wedergeboren was en ik vroeg wat dat betekende. Toen men mij het evangelie uitlegde, was ik er echt opgewonden over. Ik heb ondertussen geleerd dat God in de eerste plaats niet geinteresserd is wat we in ons hoofd hebben, maar in ons hart. Ik had een geweldige fijne tijd met Tony en Christiane. Ik krijg nu nog tranen in mij ogen als ik aan die dag terug denk, ik voelde Gods aanwezigheid. En er zou nog veel gebeuren, binnen 5 jaar zouden er 5 nieuwe gemeenten zijn in West Vlaanderen met vele, vele nieuwe christenen en het begon allemaal in deze woonkamer, ongelooflijk! Jammer dat ik nu stoppen moet, ik vertel u meer de volgende keer…….! (Ga naar Overpeinzingen).